Metro Exodus 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

 Metro Exodus 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

超级品质 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
130.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
100.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
98.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
67.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
67.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
61.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
56.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
55.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
53.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
53.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
45.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
43.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
41.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
39.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
39.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
38.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
38.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
37.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
35.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
33.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
33.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
29.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
29.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
26.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
26.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
26.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
26.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
25.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
25.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
23.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
23.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
23.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
23.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
21.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
21.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
21.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
21.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
20.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
20.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
20.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
17.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
17.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
17.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
17.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
16.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
16.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
15.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
14.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
14.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
14.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
13.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
12.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
11.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
10.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
10.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
10.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
9.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
7.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
6.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
5.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
4.5 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
101.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
78.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
77.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
77.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
76.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
65.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
52.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
52.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
45.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
44.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
43.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
43.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
41.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
41.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
35.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
34.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
31.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
29.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
26.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
26.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
25.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
25.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
24.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
23.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
20.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
20.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
20.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
20.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
19.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
18.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
16.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
16.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
16.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
16.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
15.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
14.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
13.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
13.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
12.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
11.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
11.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
11.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
11.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
11.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
10.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
10.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
10.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
8.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
8.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
8.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
8.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
7.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
5.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
5.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
4.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
4.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
3.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
3.5 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
74.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
64.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
49.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
49.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
49.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
48.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
40.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
39.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
34.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
32.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
28.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
27.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
26.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
25.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
25.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
22.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
21.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
21.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
20.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
19.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
18.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
18.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
17.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
16.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
16.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
16.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
15.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
15.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
15.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
15.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
14.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
14.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
14.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
13.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
13.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
12.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
11.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
11.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
11.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
11.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
11.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
10.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
10.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
10.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
10.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
10.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
10.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
9.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
8.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
8.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
8.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
8.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
8.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
8.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
7.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
7.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
7.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
7.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
7.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
7.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
6.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
6.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
6.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
6.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
6.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
6.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
6.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
6.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
6.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
6.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
5.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
5.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
5.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
5.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
5.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
4.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
4.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
4.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
4.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
3.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
3.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
3.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
3.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
3.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
3.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
3.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
3.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
2.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
2.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
2.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
2.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
2.2 FPS
 Metro Exodus 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

Metro Exodus Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4440 or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10
  • VIDEO CARD: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 59 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

讨论和评论

分享您的评论