Final Fantasy XV 游戏在 高质量 质量设置基准 - 多张卡测试

 Final Fantasy XV 游戏在 高质量 质量设置基准 - 多张卡测试

高质量 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
262.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
186.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
179.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
178.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
176.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
171.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
163.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
158.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
153.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
148.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
143.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
131.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
129.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
127.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
126.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
124.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
121.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
120.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
119.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
118.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
114.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
112.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
111.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
109.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
108.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
106.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
103.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
102.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
101.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
101.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
100.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
99.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
98.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
97.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
96.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
96.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
94.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
94.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
92.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
92.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
92.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
91.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
91.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
89.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
87.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
86.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
85.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
83.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
80.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
78.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
77.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
77.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
77.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
74.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
74.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
73.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
73.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
72.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
72.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
71.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
71.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
68.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
65.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
63.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
62.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
60.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
60.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
59.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
58.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
58.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
48.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
47.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
46.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
46.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
44.2 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
181.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
160.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
127.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
125.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
122.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
117.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
112.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
109.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
104.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
96.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
88.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
86.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
81.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
81.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
81.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
77.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
74.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
74.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
73.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
70.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
70.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
67.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
67.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
67.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
66.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
65.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
64.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
63.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
60.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
60.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
59.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
59.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
58.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
56.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
53.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
52.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
49.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
49.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
49.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
49.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
49.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
47.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
46.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
46.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
46.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
45.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
45.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
44.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
41.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
39.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
39.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
38.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
37.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
37.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
36.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
36.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
29.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
28.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
28.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
28.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
26.2 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
90.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
71.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
70.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
69.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
68.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
63.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
62.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
61.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
56.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
53.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
46.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
45.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
44.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
43.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
40.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
39.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
38.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
37.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
36.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
35.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
35.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
35.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
33.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
33.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
32.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
32.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
32.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
32.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
32.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
31.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
30.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
29.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
28.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
27.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
27.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
27.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
27.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
27.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
25.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
25.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
25.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
25.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
25.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
24.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
20.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
20.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
20.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
20.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
20.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
16.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
15.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
13.8 FPS
 Final Fantasy XV 游戏在 高质量 质量设置基准 - 多张卡测试

Final Fantasy XV Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 10 64-bit.
  • CPU: Intel Core i5-2400 3.1 GHz or AMD FX-6100 3.3GHz.
  • RAM: 8 GB System Memory.
  • GPU RAM: 2GB Video Memory.
  • GPU: GeForce GTX 760 or Radeon R9 280.
  • HDD: TBC (170GB Originally Announced)
  • DX: DirectX 12.

讨论和评论

分享您的评论