Borderlands 3 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

 Borderlands 3 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

超级品质 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
171.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
149.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
114.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
110.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
95.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
93.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
88.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
81.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
81.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
80.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
77.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
67.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
65.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
64.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
62.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
62.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
61.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
61.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
57.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
53.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
52.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
50.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
49.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
48.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
47.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
45.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
45.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
44.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
44.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
43.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
42.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
41.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
40.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
39.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
39.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
38.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
38.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
34.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
33.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
30.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
29.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
27.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
27.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
27.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
27.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
26.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
24.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
24.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
24.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
24.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
23.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
21.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
20.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
20.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
19.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
19.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
17.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
17.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
17.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
17.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
17.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
16.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
16.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
16.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
15.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
15.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
15.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
15.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
15.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
13.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
12.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
12.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
12.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
12.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
11.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
9.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
8.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
8.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
8.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
7.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
7.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
7.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
6.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
5.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
5.1 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
120.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
81.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
77.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
67.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
65.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
57.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
57.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
56.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
49.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
46.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
45.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
43.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
41.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
40.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
37.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
35.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
34.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
31.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
31.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
29.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
27.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
27.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
27.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
26.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
26.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
26.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
26.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
25.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
25.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
24.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
24.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
21.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
20.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
19.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
19.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
19.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
18.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
18.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
18.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
17.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
16.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
16.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
16.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
15.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
14.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
14.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
14.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
14.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
14.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
14.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
13.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
13.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
12.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
12.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
11.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
11.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
11.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
11.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
10.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
10.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
10.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
10.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
10.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
9.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
9.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
8.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
8.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
8.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
8.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
7.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
7.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
7.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
6.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
6.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
5.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
5.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
5.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
5.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
3.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
3.6 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
62.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
54.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
42.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
42.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
41.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
35.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
34.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
29.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
29.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
28.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
24.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
22.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
22.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
20.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
19.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
19.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
18.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
17.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
16.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
15.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
14.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
14.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
14.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
14.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
14.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
14.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
13.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
13.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
13.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
13.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
12.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
12.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
12.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
11.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
11.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
11.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
11.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
10.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
10.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
10.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
10.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
10.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
9.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
9.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
9.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
9.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
8.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
8.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
8.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
8.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
8.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
8.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
8.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
7.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
7.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
7.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
7.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
7.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
7.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
6.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
6.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
6.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
6.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
6.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
6.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
5.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
5.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
5.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
5.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
5.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
5.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
5.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
5.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
5.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
4.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
4.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
4.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
4.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
4.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
4.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
4.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
4.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
3.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
3.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
3.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
3.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
3.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
3.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
3.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
3.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
2.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
2.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
2.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
2.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
2.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
2.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
1.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
1.9 FPS
 Borderlands 3 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

Borderlands 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7/8/10 (latest service pack)
  • CPU: AMD FX-8350/Intel Core i5-3570
  • Memory: 6GB RAM
  • GPU: AMD Radeon HD 7970/NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Storage: 75GB free

讨论和评论

分享您的评论