Apex Legends 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

 Apex Legends 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

超级品质 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
292.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
254.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
198.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
195.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
195.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
192.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
162.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
162.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
153.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
143.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
139.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
135.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
135.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
131.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
123.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
120.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
119.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
117.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
117.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
108.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
108.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
99.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
91.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
90.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
88.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
87.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
84.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
84.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
81.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
81.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
81.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
75.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
74.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
72.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
72.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
69.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
63.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
63.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
63.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
63.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
63.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
63.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
63.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
62.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
60.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
59.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
50.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
50.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
47.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
45.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
45.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
45.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
45.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
45.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
45.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
45.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
44.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
44.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
42.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
37.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
36.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
36.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
36.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
36.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
35.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
30.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
27.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
27.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
25.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
24.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
22.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
21.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
20.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
18.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
18.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
18.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
18.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
18.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
18.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
10.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
9.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
9.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
9.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
9.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
9.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
9.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
9.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
9.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
6.3 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
218.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
190.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
147.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
145.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
143.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
121.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
120.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
120.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
113.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
104.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
100.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
100.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
99.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
90.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
87.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
86.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
80.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
80.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
76.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
74.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
73.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
73.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
65.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
65.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
62.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
60.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
60.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
60.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
60.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
56.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
55.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
53.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
51.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
51.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
46.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
46.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
46.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
46.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
46.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
46.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
46.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
46.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
44.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
44.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
40.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
38.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
37.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
37.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
35.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
34.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
33.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
33.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
33.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
33.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
32.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
32.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
32.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
32.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
31.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
28.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
28.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
27.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
26.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
26.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
26.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
26.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
26.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
26.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
26.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
23.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
22.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
20.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
20.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
20.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
20.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
20.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
20.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
18.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
18.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
18.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
17.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
17.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
16.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
15.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
14.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
14.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
14.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
14.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
13.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
13.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
13.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
13.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
13.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
13.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
13.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
13.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
7.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
6.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
6.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
6.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
6.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
5.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
4.7 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
113.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
87.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
87.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
72.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
72.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
62.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
56.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
52.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
52.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
48.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
46.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
44.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
36.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
33.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
32.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
31.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
28.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
27.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
26.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
26.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
24.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
21.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
20.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
20.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
20.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
20.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
19.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
19.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
18.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
16.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
16.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
16.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
16.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
16.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
16.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
15.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
13.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
12.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
12.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
12.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
10.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
10.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
9.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
8.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
8.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
8.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
8.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
8.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
8.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
8.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
8.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
8.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
8.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
8.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
8.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
4.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
4.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
4.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
4.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
4.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
4.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
4.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
4.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
4.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
4.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
3.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
2.8 FPS
 Apex Legends 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

Apex Legends Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7
  • VIDEO CARD: 1 GB NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 22 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

讨论和评论

分享您的评论