NVIDIA TITAN RTX Danh sách so sánh hiệu suất và bảng tùy chỉnh

Performance Comparison of NVIDIA TITAN RTX variants of the NVIDIA TITAN RTX Graphics Card.

Graphics Card GPU Clock Boost Clock Memory Clock Average 1080p FPS Average 1440p FPS Average 4K FPS
NVIDIA TITAN RTX MHz MHz MHz
169.8
129.4
77.7