AMD Radeon RX 5500 XT 4GB Danh sách so sánh hiệu suất và bảng tùy chỉnh

Performance Comparison of AMD Radeon RX 5500 XT 4GB variants of the AMD Radeon RX 5500 XT 4GB Graphics Card.

Graphics Card GPU Clock Boost Clock Memory Clock Average 1080p FPS Average 1440p FPS Average 4K FPS
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 1450 MHz 1800 MHz 1000 MHz
68.3
48.6
27.7