Kiểm tra TITAN Xp với 27" Asus RoG Swift PG27UQ chơi trò chơi 27" Asus RoG Swift PG27UQ tại 2160p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
Tốc độ làm mới tối đa Thiết đặt chất lượng chuẩn Khung hình/giây %
144Hz Chất lượng cực
59.5 FPS
41.3%
144Hz Chất lượng cao
68.5 FPS
47.6%
144Hz Chất lượng trung bình
84.5 FPS
58.7%
144Hz Chất lượng thấp
130.5 FPS
90.6%

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn