Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
416.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
362.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
277.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
274.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
274.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
271.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
268.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
250.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
238.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
233.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
212.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
205.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
198.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
188.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
170.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
167.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
160.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
143.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
140.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
119.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
110.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
94.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
292.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
254.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
209.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
206.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
204.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
197.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
185.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
177.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
171.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
147.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
142.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
130.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
120.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
120.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
117.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
96.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
81.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
63.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
181.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
157.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
124.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
120.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
117.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
112.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
108.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
102.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
86.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
86.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
83.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
76.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
71.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
61.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
59.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
48.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
41.3 FPS
 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Wolfenstein II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 or better.
  • OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB or better.
  • FREE DISK SPACE: 55 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 4 GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn