Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
472.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
418.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
333.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
330.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
330.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
327.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
324.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
306.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
294.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
289.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
268.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
261.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
254.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
244.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
226.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
223.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
216.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
199.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
196.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
175.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
166.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
161.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
150.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
338.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
300.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
255.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
252.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
250.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
243.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
241.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
231.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
223.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
217.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
193.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
188.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
185.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
176.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
166.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
166.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
163.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
149.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
142.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
127.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
120.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
118.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
109.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
182.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
153.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
151.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
149.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
142.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
127.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
111.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
108.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
101.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
100.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
96.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
94.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
86.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
84.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
73.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
66.3 FPS
 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Wolfenstein II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 or better.
  • OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB or better.
  • FREE DISK SPACE: 55 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 4 GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn