Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
518.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
464.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
379.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
376.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
376.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
373.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
370.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
352.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
340.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
335.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
314.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
307.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
300.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
290.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
272.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
269.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
262.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
245.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
242.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
221.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
212.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
207.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
196.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
397.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
359.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
314.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
311.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
309.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
302.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
300.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
290.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
282.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
276.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
252.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
247.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
244.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
235.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
225.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
225.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
222.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
208.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
201.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
186.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
179.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
177.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
168.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
252.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
228.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
199.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
197.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
195.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
191.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
188.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
183.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
179.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
173.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
157.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
157.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
154.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
147.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
146.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
142.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
140.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
132.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
130.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
121.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
119.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
115.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
112.3 FPS
 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Wolfenstein II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 or better.
  • OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB or better.
  • FREE DISK SPACE: 55 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 4 GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn