Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
451.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
397.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
312.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
309.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
309.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
306.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
303.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
285.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
273.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
268.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
247.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
240.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
233.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
223.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
205.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
202.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
195.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
178.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
175.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
154.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
145.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
140.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
129.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
311.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
273.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
228.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
225.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
223.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
216.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
214.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
204.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
196.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
190.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
166.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
161.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
158.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
149.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
139.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
139.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
136.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
122.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
115.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
100.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
93.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
91.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
82.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
190.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
166.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
137.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
135.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
133.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
129.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
126.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
117.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
111.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
95.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
85.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
84.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
80.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
78.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
70.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
68.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
57.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
53.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
50.3 FPS
 Wolfenstein II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Wolfenstein II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 or better.
  • OS: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB or better.
  • FREE DISK SPACE: 55 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 4 GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn