Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
208.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
181.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
122.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
122.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
120.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
119.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
111.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
105.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
105.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
103.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
96.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
82.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
74.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
63.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
55.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
86.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
78.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
74.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
71.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
68.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
63.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
57.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
54.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
44.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
43.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
38.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
84.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
73.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
58.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
57.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
56.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
50.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
50.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
49.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
43.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
41.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
40.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
36.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
35.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
32.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
31.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
30.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
29.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
23.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
21.7 FPS
 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Warhammer II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn