Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
264.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
178.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
178.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
176.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
175.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
167.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
161.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
161.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
159.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
152.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
148.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
141.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
138.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
133.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
130.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
125.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
120.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
119.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
117.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
111.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
195.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
176.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
147.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
145.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
136.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
134.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
132.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
124.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
120.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
117.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
117.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
114.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
109.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
104.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
103.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
100.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
95.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
92.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
90.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
89.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
84.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
109.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
98.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
83.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
82.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
81.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
75.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
75.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
74.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
68.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
61.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
60.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
57.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
55.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
54.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
51.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.7 FPS
 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Warhammer II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn