Strange Brigade Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Strange Brigade Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
347.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
302.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
231.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
214.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
207.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
204.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
194.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
189.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
179.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
165.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
164.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
162.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
158.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
156.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
144.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
144.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
137.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
134.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
133.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
131.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
130.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
127.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
126.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
125.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
125.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
124.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
116.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
116.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
107.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
107.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
106.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
103.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
102.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
99.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
99.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
97.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
96.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
92.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
91.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
90.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
89.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
88.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
87.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
86.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
86.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
84.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
82.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
82.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
79.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
79.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
79.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
78.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
78.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
77.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
77.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
77.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
76.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
75.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
74.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
73.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
69.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
69.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
68.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
62.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
62.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
62.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
62.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
61.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
58.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
58.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
58.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
55.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
55.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
55.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
53.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
52.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
52.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
51.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
51.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
50.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
49.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
49.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
49.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
48.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
48.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
47.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
47.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
46.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
43.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
43.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
43.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
41.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
41.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
40.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
40.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
40.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
38.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
38.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
36.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
35.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
35.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
35.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
34.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
34.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
33.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
33.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
32.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
32.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
32.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
32.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
32.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
30.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
30.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
30.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
30.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
30.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
30.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
29.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
28.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
28.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
26.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
26.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
25.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
25.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
25.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
25.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
22.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
22.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
21.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
20.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
17.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
17.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
16.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
16.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
15.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
14.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
242.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
210.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
161.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
149.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
142.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
135.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
132.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
125.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
115.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
114.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
113.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
110.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
108.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
100.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
95.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
93.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
91.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
90.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
88.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
87.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
87.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
86.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
81.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
80.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
74.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
71.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
68.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
67.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
67.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
64.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
63.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
63.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
62.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
62.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
61.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
61.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
60.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
57.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
55.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
55.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
54.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
53.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
53.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
51.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
51.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
48.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
48.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
47.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
43.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
43.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
40.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
40.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
40.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
39.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
39.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
38.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
37.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
37.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
36.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
35.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
35.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
34.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
34.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
33.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
33.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
33.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
30.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
30.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
29.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
28.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
28.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
28.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
27.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
25.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
24.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
24.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
22.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
22.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
21.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
21.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
20.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
19.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
18.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
17.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
17.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
12.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
12.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
131.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
115.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
88.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
81.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
77.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
73.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
68.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
62.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
62.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
61.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
59.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
54.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
54.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
52.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
50.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
49.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
49.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
48.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
47.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
44.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
40.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
39.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
37.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
36.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
36.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
35.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
34.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
34.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
34.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
34.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
33.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
31.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
31.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
31.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
30.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
30.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
29.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
29.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
29.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
29.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
29.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
28.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
28.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
26.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
26.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
25.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
23.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
23.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
22.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
22.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
21.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
21.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
21.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
21.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
20.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
19.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
19.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
18.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
18.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
18.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
15.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
15.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
13.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
13.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
13.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
13.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
13.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
12.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
12.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
12.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
11.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
11.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
11.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
11.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
10.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
10.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
10.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
9.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
9.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
9.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
9.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
8.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
7.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.0 FPS
 Strange Brigade Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Strange Brigade Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10
  • VIDEO CARD: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce 750 Ti (2GB)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn