Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
266.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
236.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
175.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
174.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
172.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
171.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
161.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
154.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
154.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
150.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
147.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
143.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
134.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
131.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
129.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
120.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
120.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
118.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
114.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
112.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
109.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
106.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
106.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
106.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
105.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
103.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
101.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
101.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
99.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
97.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
96.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
95.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
94.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
91.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
90.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
89.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
87.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
87.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
85.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
83.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
81.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
80.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
80.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
79.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
78.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
78.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
75.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
74.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
72.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
72.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
71.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
71.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
71.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
71.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
70.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
68.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
65.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
64.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
64.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
62.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
60.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
60.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
59.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
58.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
57.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
57.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
55.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
53.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
53.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
47.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
47.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
46.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
45.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
45.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
43.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
179.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
158.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
128.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
127.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
125.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
115.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
111.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
103.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
97.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
86.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
83.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
77.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
76.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
73.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
72.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
71.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
66.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
65.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
65.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
65.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
64.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
61.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
60.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
59.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
59.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
55.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
55.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
53.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
48.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
48.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
48.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
46.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
45.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
45.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
44.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
43.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
42.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
40.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
39.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
39.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
38.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
38.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
36.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
35.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
35.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
34.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
33.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
33.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
31.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
28.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
28.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
28.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
27.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
26.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
25.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
25.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
24.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
86.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
71.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
70.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
69.5 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
68.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
61.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
61.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
51.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
47.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
46.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
43.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
41.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
40.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
38.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
37.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
36.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
34.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
33.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
31.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
30.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
29.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
27.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
25.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
25.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
25.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
23.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
23.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
21.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
20.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
19.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
18.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
11.9 FPS
 Shadow of the Tomb Raider Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Shadow of the Tomb Raider Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: i3-3220 INTEL or AMD Equilevant
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 64 bit
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 40 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn