Resident Evil 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Resident Evil 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
336.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
293.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
225.5 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
224.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
223.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
220.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
189.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
184.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
181.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
172.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
160.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
157.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
151.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
151.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
138.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
137.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
131.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
129.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
127.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
125.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
124.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
120.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
119.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
118.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
118.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
115.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
111.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
104.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
103.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
102.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
98.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
98.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
94.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
93.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
92.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
92.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
89.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
88.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
87.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
86.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
85.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
83.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
83.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
80.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
80.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
78.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
78.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
76.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
75.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
75.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
75.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
74.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
74.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
74.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
73.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
73.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
71.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
71.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
71.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
67.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
66.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
65.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
60.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
60.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
60.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
59.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
59.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
56.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
56.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
53.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
53.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
53.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
52.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
51.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
51.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
48.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
48.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
48.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
47.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
46.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
46.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
46.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
45.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
45.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
44.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
41.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
41.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
41.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
39.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
39.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
39.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
38.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
38.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
37.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
36.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
35.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
34.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
34.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
33.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
33.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
33.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
32.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
31.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
31.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
31.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
31.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
30.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
29.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
29.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
29.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
29.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
28.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
26.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
25.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
24.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
24.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
23.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
23.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
23.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
21.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
21.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
21.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
20.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
16.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
16.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
16.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
14.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
13.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
11.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
225.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
196.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
151.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
150.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
150.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
148.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
127.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
124.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
122.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
115.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
107.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
106.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
101.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
92.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
88.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
87.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
86.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
84.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
84.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
81.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
80.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
79.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
79.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
78.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
75.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
69.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
66.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
66.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
60.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
59.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
59.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
58.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
55.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
55.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
54.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
53.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
52.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
51.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
51.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
50.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
50.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
49.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
49.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
48.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
48.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
47.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
47.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
45.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
44.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
44.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
40.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
39.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
37.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
37.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
37.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
36.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
36.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
36.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
35.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
35.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
34.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
33.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
33.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
32.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
32.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
31.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
31.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
31.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
30.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
30.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
28.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
27.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
26.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
26.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
26.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
26.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
25.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
23.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
22.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
22.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
22.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
22.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
21.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
21.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
20.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
20.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
19.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
19.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
19.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
19.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
19.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
16.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
16.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
16.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
14.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
13.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
10.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.1 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
9.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.8 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
111.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
97.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
74.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
73.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
61.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
60.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
52.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
50.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
50.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
43.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
42.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
41.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
41.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
40.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
39.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
39.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
38.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
34.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
34.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
32.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
30.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
29.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
29.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
28.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
27.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
27.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
27.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
26.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
26.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
25.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
24.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
24.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
24.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
23.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
23.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
23.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
21.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
19.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
18.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
18.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
17.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
17.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
17.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
16.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
16.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
15.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
15.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
15.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
15.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
15.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
15.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
15.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
13.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
13.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
12.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
12.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
12.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
11.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
11.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
11.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
11.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
11.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
10.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
10.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
10.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
10.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
10.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
10.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
9.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
9.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
9.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
9.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
9.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
9.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
9.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
8.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
8.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
7.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
6.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
4.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.3 FPS
 Resident Evil 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Resident Evil 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz or AMD FX™-6300 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • VIDEO CARD: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn