Project CARS 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Project CARS 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
281.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
245.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
188.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
173.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
171.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
168.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
155.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
153.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
144.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
134.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
132.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
132.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
127.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
119.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
116.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
114.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
110.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
109.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
105.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
101.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
99.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
99.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
97.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
94.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
86.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
86.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
85.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
83.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
80.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
79.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
78.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
77.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
77.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
77.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
73.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
73.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
69.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
67.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
67.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
66.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
66.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
64.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
63.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
63.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
63.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
62.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
62.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
60.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
60.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
59.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
59.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
59.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
55.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
55.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
52.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
50.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
48.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
48.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
47.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
47.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
46.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
45.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
45.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
45.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
44.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
44.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
43.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
43.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
42.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
42.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
41.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
41.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
40.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
40.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
40.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
39.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
39.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
38.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
38.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
35.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
35.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
34.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
33.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
33.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
32.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
32.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
32.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
31.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
29.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
28.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
28.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
28.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
28.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
27.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
27.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
26.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
26.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
26.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
26.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
26.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
26.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
25.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
24.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
24.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
24.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
24.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
24.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
22.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
21.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
21.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
21.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
20.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
20.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
20.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
18.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
18.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
14.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
13.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
13.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
13.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
12.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
11.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
200.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
174.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
133.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
122.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
120.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
119.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
109.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
108.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
102.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
93.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
93.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
89.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
82.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
81.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
78.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
77.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
74.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
74.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
68.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
61.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
61.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
61.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
60.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
58.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
58.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
56.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
55.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
54.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
54.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
54.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
51.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
49.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
49.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
49.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
48.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
47.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
46.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
45.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
45.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
44.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
44.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
44.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
43.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
43.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
42.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
42.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
42.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
42.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
39.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
38.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
34.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
33.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
33.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
33.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
31.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
31.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
31.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
31.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
30.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
30.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
29.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
29.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
29.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
29.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
28.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
28.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
28.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
28.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
27.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
27.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
27.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
27.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
24.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
24.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
23.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
23.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
23.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
22.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
22.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
20.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
20.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
19.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
19.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
19.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
19.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
18.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
17.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
17.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
17.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
16.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
14.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
14.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
14.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
12.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
12.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
11.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
9.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
9.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
9.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
8.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
7.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
166.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
145.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
85.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
78.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
77.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
69.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
64.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
62.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
48.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
45.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
45.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
41.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
41.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
41.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
37.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
37.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
37.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
35.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
35.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
32.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
26.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
26.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
24.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
24.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
23.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
19.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
18.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
17.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.0 FPS
 Project CARS 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Project CARS 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 3.5 GHz Intel Core i7 3700, 4.0 GHz AMD FX-8350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 (+ specific versions of 7)
  • VIDEO CARD: GTX680 or equivalent
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn