Project CARS Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Project CARS Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
309.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
269.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
206.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
189.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
187.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
184.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
169.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
167.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
158.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
147.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
145.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
144.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
139.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
130.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
125.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
121.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
119.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
115.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
114.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
110.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
109.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
109.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
96.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
95.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
94.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
93.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
90.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
90.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
87.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
87.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
85.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
85.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
85.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
84.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
81.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
80.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
80.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
76.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
76.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
76.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
76.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
75.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
74.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
74.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
72.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
72.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
70.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
69.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
69.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
69.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
68.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
68.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
67.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
67.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
65.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
65.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
65.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
65.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
61.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
60.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
57.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
54.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
51.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
51.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
51.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
49.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
49.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
49.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
48.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
48.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
47.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
47.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
46.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
45.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
45.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
45.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
44.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
44.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
44.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
43.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
43.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
43.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
42.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
42.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
42.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
42.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
38.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
38.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
38.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
36.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
36.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
35.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
34.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
32.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
31.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
31.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
30.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
30.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
30.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
29.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
29.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
28.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
27.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
27.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
27.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
26.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
26.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
26.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
23.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
23.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
22.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
20.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
19.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
18.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
18.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
16.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
16.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
15.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
15.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
15.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
13.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
12.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
10.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
235.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
205.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
157.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
144.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
141.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
129.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
127.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
111.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
110.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
106.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
97.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
92.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
91.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
88.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
84.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
83.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
81.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
72.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
71.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
69.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
69.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
66.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
65.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
65.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
65.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
61.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
61.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
58.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
58.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
58.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
58.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
56.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
55.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
55.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
53.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
53.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
53.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
52.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
51.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
50.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
50.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
50.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
49.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
46.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
41.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
40.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
37.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
37.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
37.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
37.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
37.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
36.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
36.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
35.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
34.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
34.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
34.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
33.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
32.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
32.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
32.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
31.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
29.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
29.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
27.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
27.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
26.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
24.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
24.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
24.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
23.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
22.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
21.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
20.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
20.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
20.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
19.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
16.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
15.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
166.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
145.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
85.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
78.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
77.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
69.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
64.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
62.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
48.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
45.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
45.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
41.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
41.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
41.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
37.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
37.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
37.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
35.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
35.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
32.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
26.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
26.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
24.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
24.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
23.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
19.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
18.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
17.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.0 FPS
 Project CARS Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Project CARS Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 3.5 GHz Intel Core i7 3700, 4.0 GHz AMD FX-8350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 (+ specific versions of 7)
  • VIDEO CARD: GTX680 or equivalent
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn