Overwatch Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Overwatch Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
495.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
438.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
349.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
304.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
298.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
295.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
292.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
279.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
271.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
266.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
265.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
262.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
244.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
237.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
233.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
229.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
226.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
219.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
212.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
211.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
210.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
210.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
209.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
206.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
205.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
202.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
202.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
198.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
198.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
194.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
192.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
192.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
185.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
183.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
177.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
177.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
173.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
172.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
170.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
168.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
165.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
164.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
164.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
162.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
162.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
161.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
160.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
155.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
154.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
153.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
152.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
149.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
144.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
140.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
140.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
138.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
138.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
137.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
136.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
135.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
135.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
135.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
130.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
130.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
126.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
125.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
123.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
122.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
119.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
117.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
116.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
115.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
115.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
114.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
114.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
113.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
113.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
113.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
113.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
112.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
110.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
110.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
108.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
105.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
105.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
105.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
105.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
103.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
101.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
101.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
100.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
100.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
100.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
99.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
97.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
97.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
97.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
96.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
95.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
95.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
94.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
94.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
92.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
91.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
90.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
89.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
89.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
89.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
89.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
87.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
87.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
87.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
87.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
86.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
81.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
81.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
74.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
74.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
74.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
71.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
71.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
70.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
69.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
69.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
66.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
346.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
308.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
246.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
217.8 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
213.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
211.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
209.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
200.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
195.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
191.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
188.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
172.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
171.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
168.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
163.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
160.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
158.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
154.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
153.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
153.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
152.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
151.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
150.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
149.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
147.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
146.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
142.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
140.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
140.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
135.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
134.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
128.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
125.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
125.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
124.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
123.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
121.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
120.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
120.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
119.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
119.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
118.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
117.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
113.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
113.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
113.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
112.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
110.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
106.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
104.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
104.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
102.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
102.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
102.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
101.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
100.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
100.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
100.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
97.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
97.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
95.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
93.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
92.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
92.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
89.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
88.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
87.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
87.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
86.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
86.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
85.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
85.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
85.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
85.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
85.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
83.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
83.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
81.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
80.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
80.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
79.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
79.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
79.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
77.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
77.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
76.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
76.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
76.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
75.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
74.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
74.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
74.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
73.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
73.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
72.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
72.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
72.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
71.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
71.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
69.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
69.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
69.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
69.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
69.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
68.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
68.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
68.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
67.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
64.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
63.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
58.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
58.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
58.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
56.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
56.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
56.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
55.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
55.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
53.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
183.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
162.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
112.8 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
111.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
110.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
108.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
99.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
98.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
91.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
89.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
83.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
80.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
80.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
80.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
80.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
78.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
78.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
77.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
76.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
76.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
75.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
73.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
69.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
66.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
65.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
65.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
64.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
64.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
63.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
62.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
62.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
62.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
62.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
60.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
59.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
59.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
58.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
56.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
55.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
54.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
54.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
53.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
53.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
53.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
53.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
53.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
51.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
51.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
50.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
49.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
49.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
48.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
47.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
46.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
46.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
46.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
45.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
45.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
45.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
45.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
44.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
44.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
43.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
42.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
42.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
42.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
41.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
41.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
41.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
40.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
40.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
40.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
40.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
39.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
39.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
39.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
39.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
38.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
38.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
38.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
38.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
37.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
37.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
36.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
36.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
36.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
36.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
36.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
36.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
36.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
34.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
33.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
30.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
30.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
30.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
28.6 FPS
 Overwatch Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Overwatch Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 or AMD Phenom X3 8650
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows Vista/7/ 8/10 64-bit (latest Service Pack)
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850, or Intel HD Graphics 4400
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 768 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn