Need For Speed Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Need For Speed Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
321.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
280.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
214.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
197.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
192.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
177.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
174.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
165.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
153.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
151.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
151.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
149.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
145.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
145.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
133.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
126.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
124.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
120.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
119.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
115.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
113.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
113.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
111.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
107.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
107.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
100.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
98.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
97.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
94.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
94.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
91.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
89.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
89.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
88.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
84.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
84.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
83.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
80.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
79.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
79.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
79.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
77.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
77.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
75.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
75.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
73.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
72.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
72.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
72.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
71.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
70.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
69.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
68.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
68.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
67.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
63.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
62.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
59.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
57.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
55.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
55.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
55.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
54.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
54.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
53.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
51.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
51.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
51.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
50.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
50.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
49.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
48.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
47.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
46.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
46.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
45.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
44.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
43.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
42.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
40.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
40.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
39.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
37.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
37.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
36.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
35.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
35.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
33.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
33.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
32.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
32.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
32.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
32.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
32.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
31.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
31.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
30.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
30.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
30.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
30.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
29.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
29.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
28.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
28.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
28.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
28.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
27.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
25.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
24.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
24.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
23.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
23.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
23.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
23.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
21.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
20.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
20.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
16.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
15.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
15.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
15.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
14.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
14.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
12.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
248.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
152.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
150.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
149.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
135.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
127.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
118.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
117.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
112.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
110.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
102.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
97.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
96.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
93.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
92.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
89.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
86.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
77.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
76.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
75.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
73.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
73.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
70.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
69.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
68.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
68.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
65.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
62.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
61.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
61.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
61.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
59.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
58.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
58.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
56.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
56.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
55.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
55.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
54.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
53.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
53.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
52.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
52.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
49.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
46.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
44.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
41.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
41.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
41.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
39.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
39.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
39.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
39.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
39.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
38.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
37.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
36.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
35.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
35.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
34.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
34.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
34.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
34.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
33.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
33.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
30.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
29.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
29.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
28.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
28.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
27.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
26.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
25.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
24.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
24.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
23.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
21.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
21.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
20.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
19.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
18.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
16.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
16.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
16.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
12.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
12.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
8.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
166.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
145.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
85.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
78.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
77.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
73.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
65.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
62.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
48.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
45.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
45.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
41.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
41.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
41.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
37.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
37.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
37.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
35.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
35.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
32.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
26.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
26.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
24.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
24.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
23.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
19.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
18.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
17.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.0 FPS
 Need For Speed Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Need For Speed Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7 or later
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn