Need For Speed: Payback Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Need For Speed: Payback Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
298.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
260.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
199.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
183.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
181.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
178.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
164.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
153.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
142.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
140.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
138.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
135.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
135.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
123.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
117.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
115.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
111.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
107.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
105.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
105.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
103.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
97.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
92.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
91.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
90.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
87.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
84.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
83.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
82.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
78.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
78.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
77.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
74.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
73.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
73.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
71.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
71.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
70.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
69.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
68.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
67.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
67.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
66.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
63.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
63.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
63.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
63.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
59.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
58.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
55.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
53.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
50.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
50.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
49.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
47.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
47.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
47.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
47.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
47.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
44.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
43.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
43.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
43.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
42.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
42.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
41.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
41.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
41.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
41.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
40.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
40.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
39.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
37.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
36.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
35.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
35.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
34.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
34.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
34.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
33.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
31.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
30.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
30.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
30.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
29.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
28.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
28.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
28.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
27.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
27.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
27.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
27.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
26.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
26.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
26.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
25.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
25.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
23.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
22.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
21.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
21.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
21.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
21.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
21.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
21.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
19.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
19.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
19.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
14.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
14.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
13.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
11.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
188.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
132.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
129.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
118.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
117.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
110.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
103.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
101.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
101.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
97.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
95.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
95.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
89.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
84.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
80.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
80.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
77.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
76.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
74.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
66.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
65.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
63.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
63.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
61.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
59.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
59.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
59.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
53.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
53.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
53.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
53.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
51.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
50.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
49.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
48.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
48.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
48.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
47.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
47.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
45.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
45.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
45.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
42.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
42.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
40.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
38.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
36.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
36.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
35.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
34.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
34.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
34.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
33.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
32.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
31.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
31.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
30.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
30.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
30.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
29.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
29.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
29.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
26.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
26.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
25.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
25.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
23.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
22.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
21.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
21.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
20.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
19.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
18.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
18.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
17.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
16.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
16.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
15.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
15.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
11.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
10.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
10.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
9.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
91.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
89.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
70.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
55.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
43.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
41.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
40.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
39.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
38.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
37.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
33.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
29.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
27.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
26.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
25.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
25.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
23.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
23.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
23.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
23.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
21.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
21.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
21.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
21.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
21.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
20.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
20.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
20.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
17.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
17.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
17.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
17.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
16.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
16.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
15.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
14.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
14.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
12.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
11.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
10.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
9.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
7.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.5 FPS
 Need For Speed: Payback Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Need For Speed: Payback Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads.
  • RAM: 6 GB.
  • OS: 64-bit Windows 7 or later.
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory.
  • FREE DISK SPACE: 30 GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn