Need For Speed: Heat Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Need For Speed: Heat Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
199.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
173.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
134.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
133.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
129.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
111.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
108.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
103.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
94.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
94.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
93.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
90.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
89.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
82.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
78.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
76.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
75.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
74.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
72.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
72.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
71.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
71.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
67.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
59.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
56.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
55.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
52.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
52.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
51.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
51.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
50.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
49.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
48.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
47.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
47.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
45.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
44.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
44.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
44.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
42.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
42.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
40.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
39.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
39.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
35.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
35.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
33.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
33.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
32.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
32.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
32.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
31.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
30.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
29.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
29.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
28.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
28.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
28.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
27.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
27.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
27.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
27.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
26.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
24.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
24.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
24.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
23.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
23.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
22.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
20.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
20.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
20.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
20.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
19.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
19.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
18.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
17.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
17.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
17.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
17.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
16.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
15.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
15.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
14.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
14.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
12.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
12.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
9.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
9.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
8.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
7.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
156.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
105.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
102.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
87.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
80.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
74.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
74.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
73.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
71.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
61.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
60.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
58.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
57.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
56.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
54.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
45.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
41.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
40.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
40.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
39.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
39.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
35.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
33.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
31.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
25.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
25.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
22.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
22.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
21.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
21.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
21.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
18.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
13.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
11.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
11.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
7.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
86.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
66.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
55.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
46.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
46.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
44.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
40.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
39.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
36.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
30.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
29.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
27.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
26.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
24.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
24.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
23.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
22.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
17.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
17.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
17.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
16.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
15.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
15.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
15.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
15.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
15.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
14.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
14.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
14.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
14.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
13.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
13.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
13.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
11.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
11.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
11.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
11.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
9.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
9.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
9.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
9.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
8.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
8.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
8.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
8.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
8.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
7.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
7.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
7.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
6.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
5.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
4.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
4.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.0 FPS
 Need For Speed: Heat Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Need For Speed: Heat Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5 3570 | AMD FX 6350 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10
  • VIDEO CARD: AMD Radeon HD 7970 or Radeon R9 280x | NVIDIA GeForce GTX 760 or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn