Monster Hunter: World Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Monster Hunter: World Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
203.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
142.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
140.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
139.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
119.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
109.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
108.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
98.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
95.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
94.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
91.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
87.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
83.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
82.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
77.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
71.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
70.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
66.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
64.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
57.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
55.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
54.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
52.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
52.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
49.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
37.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
36.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
36.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
33.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
27.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
22.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
14.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
162.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
108.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
99.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
89.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
88.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
83.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
76.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
76.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
67.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
63.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
60.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
58.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
57.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
56.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
50.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
49.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
47.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
47.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
45.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
45.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
44.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
42.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
42.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
40.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
40.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
40.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
40.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
39.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
38.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
36.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
36.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
36.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
35.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
34.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
34.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
32.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
28.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
27.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
27.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
26.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
26.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
25.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
25.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
25.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
23.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
23.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
22.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
22.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
22.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
22.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
19.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
18.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
18.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
17.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
16.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
16.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
15.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
15.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
15.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
15.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
14.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
14.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
12.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
7.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.9 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
78.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
68.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
52.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
47.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
47.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
46.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
43.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
42.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
37.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
36.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
36.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
35.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
30.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
29.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
27.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
24.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
23.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
22.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
21.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
21.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
21.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
21.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
20.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
20.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
19.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
19.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
19.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
18.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
18.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
18.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
18.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
17.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
17.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
17.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
17.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
17.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
16.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
16.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
16.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
16.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
15.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
13.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
13.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
13.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
13.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
12.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
12.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
12.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
12.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
12.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
11.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
11.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
11.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
11.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
11.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
11.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
11.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
11.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
10.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
10.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
10.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
10.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
9.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
8.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
8.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
8.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
8.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
7.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
7.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
7.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
7.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
7.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
7.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
7.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
7.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
7.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
7.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
6.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
6.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
6.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
6.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
6.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
6.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
6.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
6.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
6.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
5.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
5.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
5.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
5.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
5.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
5.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
4.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
3.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
3.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.3 FPS
 Monster Hunter: World Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Monster Hunter: World Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4460, 3.20GHz or AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-bit required)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x (VRAM 2GB)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 20 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn