Just Cause 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Just Cause 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
188.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
132.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
129.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
118.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
117.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
110.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
103.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
101.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
101.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
97.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
91.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
89.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
87.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
84.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
80.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
80.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
77.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
76.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
74.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
66.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
65.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
63.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
63.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
61.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
61.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
59.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
59.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
59.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
53.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
53.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
53.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
53.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
51.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
50.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
49.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
48.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
48.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
48.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
47.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
47.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
45.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
45.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
45.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
42.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
42.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
40.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
38.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
36.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
36.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
35.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
34.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
34.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
34.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
33.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
32.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
31.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
31.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
30.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
30.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
30.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
29.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
29.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
29.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
26.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
26.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
25.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
25.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
23.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
22.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
21.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
21.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
20.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
19.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
18.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
18.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
17.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
16.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
16.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
15.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
15.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
11.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
10.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
10.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
9.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
160.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
97.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
96.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
95.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
87.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
86.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
81.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
76.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
75.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
74.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
71.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
61.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
59.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
57.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
56.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
56.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
53.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
49.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
48.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
46.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
46.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
44.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
44.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
43.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
43.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
41.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
41.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
41.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
39.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
39.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
39.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
38.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
37.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
36.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
36.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
35.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
35.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
35.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
33.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
33.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
33.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
31.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
31.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
28.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
27.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
27.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
27.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
26.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
25.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
25.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
25.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
25.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
24.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
23.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
23.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
23.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
22.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
22.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
22.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
21.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
21.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
19.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
19.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
18.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
18.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
18.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
17.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
16.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
16.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
15.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
15.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
14.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
14.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
14.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
13.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
13.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
12.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
11.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
11.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
10.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
7.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
7.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
7.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.1 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.8 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
82.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
71.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
50.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
49.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
46.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
45.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
39.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
39.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
38.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
37.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
32.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
31.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
30.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
29.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
27.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
25.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
25.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
25.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
24.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
23.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
22.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
22.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
22.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
21.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
20.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
20.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
20.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
20.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
19.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
18.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
18.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
18.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
18.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
18.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
17.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
17.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
16.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
15.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
14.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
14.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
14.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
14.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
13.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
13.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
13.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
13.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
13.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
12.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
12.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
12.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
12.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
12.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
12.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
11.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
11.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
11.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
11.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
11.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
11.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
11.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
10.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
10.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
10.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
9.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
9.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
9.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
8.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
8.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
8.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
8.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
8.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
8.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
8.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
8.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
7.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
7.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
7.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
7.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
7.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
7.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
7.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
7.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
7.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
7.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
7.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
7.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
7.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
7.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
6.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
6.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
6.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
6.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
6.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
5.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
5.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
5.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
5.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
5.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
4.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
4.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
4.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
3.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
3.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.5 FPS
 Just Cause 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Just Cause 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1 with Platform Update for Windows 7 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM or better) | AMD R9 270 (2GB VRAM or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 59 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn