Hitman 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Hitman 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
252.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
220.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
168.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
139.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
131.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
130.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
127.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
122.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
120.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
115.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
110.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
109.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
109.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
108.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
108.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
103.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
96.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
91.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
90.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
84.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
83.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
79.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
79.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
76.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
73.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
72.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
72.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
71.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
70.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
70.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
65.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
58.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
55.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
50.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
48.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
48.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
47.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
46.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
45.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
41.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
36.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
33.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
33.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
33.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
32.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
31.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
28.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
28.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
27.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
27.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
20.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
19.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
19.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
164.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
109.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
90.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
86.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
85.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
83.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
82.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
80.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
72.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
70.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
63.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
62.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
59.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
54.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
52.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
51.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
51.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
47.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
47.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
47.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
46.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
45.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
36.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
31.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
30.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
23.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
22.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
21.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
20.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
18.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
16.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
14.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
12.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
11.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
84.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
52.9 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
50.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
49.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
46.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
46.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
44.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
43.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
42.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
39.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
37.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
35.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
32.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
30.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
28.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
27.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
27.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
27.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
22.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
21.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
19.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
18.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
18.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
17.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
14.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
13.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
13.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
13.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
13.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
13.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
12.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
12.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
12.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
11.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
11.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
11.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
10.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
10.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
9.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
9.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
9.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
7.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
7.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
7.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.2 FPS
 Hitman 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hitman 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: OS 64-bit Windows 7
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn