Forza Motorsport 7 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Forza Motorsport 7 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
342.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
298.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
228.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
209.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
207.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
204.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
188.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
185.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
175.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
163.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
161.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
160.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
154.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
145.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
141.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
139.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
134.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
132.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
128.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
122.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
120.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
120.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
118.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
114.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
106.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
105.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
104.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
103.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
100.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
100.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
97.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
96.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
95.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
94.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
89.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
89.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
88.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
84.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
84.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
84.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
84.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
84.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
83.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
82.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
79.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
77.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
77.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
76.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
76.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
76.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
75.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
75.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
75.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
72.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
72.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
72.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
72.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
67.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
66.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
63.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
60.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
58.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
58.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
58.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
57.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
57.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
56.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
54.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
54.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
54.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
52.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
52.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
51.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
50.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
50.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
49.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
49.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
49.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
48.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
48.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
47.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
47.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
47.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
46.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
46.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
42.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
42.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
40.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
40.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
39.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
39.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
39.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
37.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
36.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
35.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
34.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
34.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
34.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
34.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
33.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
32.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
32.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
32.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
31.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
31.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
31.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
31.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
30.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
29.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
29.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
29.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
29.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
28.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
27.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
26.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
25.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
24.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
24.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
24.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
24.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
24.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
24.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
22.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
22.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
21.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
20.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
17.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
16.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
16.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
16.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
14.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
14.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
13.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
309.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
269.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
206.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
189.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
187.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
184.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
169.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
167.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
158.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
147.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
145.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
144.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
139.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
127.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
119.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
119.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
115.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
114.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
110.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
109.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
109.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
96.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
95.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
94.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
93.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
90.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
90.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
87.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
85.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
85.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
85.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
84.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
83.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
81.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
80.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
80.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
76.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
76.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
76.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
76.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
75.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
74.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
74.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
72.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
72.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
70.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
69.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
69.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
69.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
68.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
68.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
67.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
67.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
65.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
65.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
65.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
65.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
61.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
60.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
57.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
54.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
51.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
51.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
51.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
49.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
49.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
49.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
48.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
48.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
47.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
47.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
46.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
45.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
45.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
45.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
44.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
44.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
44.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
43.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
43.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
43.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
42.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
42.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
42.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
42.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
38.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
38.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
38.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
36.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
36.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
35.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
34.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
32.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
31.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
31.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
30.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
30.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
30.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
29.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
29.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
28.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
27.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
27.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
27.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
26.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
26.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
26.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
23.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
23.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
22.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
20.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
19.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
18.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
18.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
16.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
16.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
15.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
15.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
15.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
13.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
12.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
10.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
258.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
225.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
172.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
158.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
157.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
155.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
142.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
140.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
132.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
123.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
121.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
121.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
107.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
101.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
100.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
100.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
97.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
96.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
91.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
91.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
89.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
86.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
80.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
79.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
78.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
76.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
76.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
73.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
71.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
71.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
70.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
70.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
67.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
67.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
64.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
64.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
64.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
64.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
63.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
62.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
61.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
60.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
59.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
58.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
58.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
58.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
57.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
57.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
56.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
55.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
55.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
54.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
54.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
51.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
50.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
48.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
45.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
44.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
44.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
44.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
43.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
43.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
42.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
41.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
41.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
40.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
40.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
39.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
39.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
37.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
36.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
36.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
36.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
35.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
35.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
34.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
32.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
31.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
30.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
30.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
30.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
30.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
29.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
28.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
26.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
26.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
26.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
25.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
25.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
25.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
24.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
24.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
24.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
24.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
24.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
23.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
22.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
22.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
22.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
22.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
22.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
21.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
20.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
19.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
19.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
18.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
18.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
18.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
16.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
16.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
15.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
15.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
14.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
13.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
12.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
12.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
12.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
11.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
10.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.7 FPS
 Forza Motorsport 7 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Forza Motorsport 7 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i5-750 2.67 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 x64
  • VIDEO CARD: NVIDIA GT 740 or NVIDIA GTX 650 or AMD R7 250X, 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn