Forza Horizon 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Forza Horizon 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
284.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
247.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
160.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
156.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
152.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
139.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
135.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
117.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
113.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
111.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
100.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
99.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
97.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
91.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
83.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
77.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
72.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
66.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
63.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
63.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
62.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
62.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
59.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
54.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
54.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
52.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
47.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
44.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
43.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
42.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
37.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
36.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
31.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
30.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
26.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
25.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
20.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
207.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
158.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
134.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
131.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
129.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
117.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
96.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
89.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
89.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
84.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
83.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
81.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
74.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
73.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
70.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
66.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
59.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
57.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
57.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
54.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
53.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
52.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
50.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
48.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
46.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
44.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
44.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
43.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
40.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
38.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
36.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
30.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
25.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
17.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
13.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
88.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
87.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
85.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
75.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
74.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
63.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
59.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
56.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
49.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
40.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
40.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
35.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
34.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
29.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
22.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
21.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
16.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
14.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
11.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.6 FPS
 Forza Horizon 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Forza Horizon 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 version 15063.0 or higher
  • VIDEO CARD: NVidia 650TI OR NVidia GT 740 OR AMD R7 250x
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn