Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
295.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
265.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
216.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
188.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
184.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
183.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
172.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
172.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
171.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
170.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
169.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
168.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
168.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
167.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
162.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
160.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
154.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
144.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
137.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
134.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
134.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
125.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
123.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
246.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
220.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
179.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
162.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
159.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
158.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
156.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
151.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
150.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
147.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
146.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
146.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
142.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
141.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
138.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
116.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
114.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
108.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
106.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
106.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
99.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
136.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
98.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
97.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
96.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
90.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
87.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
82.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
81.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
79.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
74.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
67.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
64.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
60.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
58.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
56.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
54.0 FPS
 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn