Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
341.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
311.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
262.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
234.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
230.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
229.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
218.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
218.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
217.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
216.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
215.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
214.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
214.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
213.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
208.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
206.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
200.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
190.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
183.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
180.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
180.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
171.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
169.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
305.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
279.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
238.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
221.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
218.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
217.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
215.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
210.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
209.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
206.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
205.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
205.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
201.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
200.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
197.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
186.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
175.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
173.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
167.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
165.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
165.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
158.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
182.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
168.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
144.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
142.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
136.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
134.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
127.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
125.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
124.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
124.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
120.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
116.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
113.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
110.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
106.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
105.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
104.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
102.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
100.0 FPS
 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn