Far Cry 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
123.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
94.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
92.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
81.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
75.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
74.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
73.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
66.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
64.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
63.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
59.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
57.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
57.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
57.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
52.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
52.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
48.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
47.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
45.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
42.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
37.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
35.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
35.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
35.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
33.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
32.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
31.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
27.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
26.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
87.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
82.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
76.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
76.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
73.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
68.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
65.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
63.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
58.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
53.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
47.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
43.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
41.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
41.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
41.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
39.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
39.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
31.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
27.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
27.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
58.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
44.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
42.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
37.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
36.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
31.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
31.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS
 Far Cry 4 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 2.6 GHz Intel® Core™ i5-750 or 3.2 GHz AMD Phenom™ II X4 955
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows® 7 (SP1) / Windows® 8 / Windows® 8.1 / (64-bit only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX-compatible (5.1 surround sound recommended)
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn