Fallout 76 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Fallout 76 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
323.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
282.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
216.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
178.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
168.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
167.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
165.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
163.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
162.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
157.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
155.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
154.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
149.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
146.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
142.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
141.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
139.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
138.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
134.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
133.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
125.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
123.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
120.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
117.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
115.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
108.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
102.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
101.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
101.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
97.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
94.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
93.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
93.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
91.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
91.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
90.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
84.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
83.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
78.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
74.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
71.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
66.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
63.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
63.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
62.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
62.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
61.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
60.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
60.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
59.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
59.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
58.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
58.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
46.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
44.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
42.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
42.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
42.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
42.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
41.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
41.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
40.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
36.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
36.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
32.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
30.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
30.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
28.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
24.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
24.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.0 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
248.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
158.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
156.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
154.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
150.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
141.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
134.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
131.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
125.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
121.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
118.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
107.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
101.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
98.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
97.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
88.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
86.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
83.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
82.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
76.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
74.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
72.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
70.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
69.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
67.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
64.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
63.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
61.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
61.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
60.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
58.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
52.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
49.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
46.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
44.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
44.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
39.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
39.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
32.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
27.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
119.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
87.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
85.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
83.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
77.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
74.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
72.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
69.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
63.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
48.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
47.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
40.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
39.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
37.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
32.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
27.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
21.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
21.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
15.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
14.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
10.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
6.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.8 FPS
 Fallout 76 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Fallout 76 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-6600K 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2GB AMD)

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn