F1 2019 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 F1 2019 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
270.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
235.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
183.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
177.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
175.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
151.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
148.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
140.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
128.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
128.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
126.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
123.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
121.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
112.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
112.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
107.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
104.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
102.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
101.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
99.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
97.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
83.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
82.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
80.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
75.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
71.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
70.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
69.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
69.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
67.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
67.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
63.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
61.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
61.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
61.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
60.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
60.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
60.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
59.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
58.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
58.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
57.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
53.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
48.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
45.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
45.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
43.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
43.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
41.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
39.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
38.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
38.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
38.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
37.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
37.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
37.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
37.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
36.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
32.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
32.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
32.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
31.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
30.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
28.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
27.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
27.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
27.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
27.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
26.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
25.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
25.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
25.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
24.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
23.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
23.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
23.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
23.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
21.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
21.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
19.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
19.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
19.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
17.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
17.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
17.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
13.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
11.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
10.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
191.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
167.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
129.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
124.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
107.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
104.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
91.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
89.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
87.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
86.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
79.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
75.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
73.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
72.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
58.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
54.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
53.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
50.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
50.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
49.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
48.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
44.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
43.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
43.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
43.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
41.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
38.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
37.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
34.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
32.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
32.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
32.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
30.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
30.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
30.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
27.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
27.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
26.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
26.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
26.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
22.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
22.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
22.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
21.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
19.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
18.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
18.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
18.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
17.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
16.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
16.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
16.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
14.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
14.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
12.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
12.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
12.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
11.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
11.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
9.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
9.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
7.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.8 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
82.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
68.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
66.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
57.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
57.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
54.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
50.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
50.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
48.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
46.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
45.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
44.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
43.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
34.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
34.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
32.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
31.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
30.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
29.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
27.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
22.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
20.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
19.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
19.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
19.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
17.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
17.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
16.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
15.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
14.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
14.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
13.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
13.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
13.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
12.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
12.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
12.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
12.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
11.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
11.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
10.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
10.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
9.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
9.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.7 FPS
 F1 2019 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

F1 2019 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 2130 / AMD FX4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64 bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX640 / HD7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn