F1 2018 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 F1 2018 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
352.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
314.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
253.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
230.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
225.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
223.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
221.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
218.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
213.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
212.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
207.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
205.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
200.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
199.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
197.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
186.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
172.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
162.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
155.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
147.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
147.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
143.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
134.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
283.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
253.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
204.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
200.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
198.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
196.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
188.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
181.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
177.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
172.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
170.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
167.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
164.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
159.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
157.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
147.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
132.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
125.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
120.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
117.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
115.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
107.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
180.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
160.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
129.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
127.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
124.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
116.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
114.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
104.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
102.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
101.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
98.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
92.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
86.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
84.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
80.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
72.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
72.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
69.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
65.8 FPS
 F1 2018 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

F1 2018 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 2130 or AMD FX 4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GT 640 or AMD HD 7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn