F1 2018 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 F1 2018 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
398.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
360.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
299.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
276.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
271.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
269.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
267.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
264.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
259.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
258.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
253.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
251.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
246.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
245.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
243.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
232.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
218.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
208.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
201.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
193.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
193.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
189.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
180.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
342.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
312.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
263.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
259.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
257.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
255.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
247.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
240.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
236.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
231.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
229.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
226.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
223.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
218.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
216.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
206.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
198.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
191.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
184.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
179.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
176.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
174.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
166.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
226.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
175.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
173.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
172.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
170.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
162.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
160.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
158.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
150.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
148.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
147.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
144.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
138.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
132.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
130.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
126.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
118.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
118.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
111.8 FPS
 F1 2018 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

F1 2018 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 2130 or AMD FX 4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GT 640 or AMD HD 7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn