Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
308.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
281.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
239.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
228.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
226.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
225.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
215.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
213.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
207.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
200.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
198.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
198.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
194.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
189.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
187.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
185.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
182.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
181.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
179.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
178.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
175.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
174.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
174.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
173.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
170.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
170.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
166.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
165.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
165.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
164.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
162.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
162.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
160.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
160.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
159.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
158.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
158.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
158.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
156.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
155.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
155.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
153.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
153.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
153.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
152.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
152.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
152.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
151.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
151.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
150.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
150.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
148.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
148.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
148.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
148.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
147.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
147.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
147.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
146.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
145.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
145.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
145.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
145.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
145.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
142.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
142.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
140.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
138.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
137.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
137.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
137.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
136.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
136.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
136.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
134.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
134.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
134.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
134.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
134.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
133.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
133.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
133.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
132.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
132.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
132.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
132.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
131.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
131.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
131.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
131.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
130.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
130.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
130.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
130.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
130.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
130.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
129.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
127.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
127.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
127.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
126.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
126.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
125.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
125.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
124.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
124.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
123.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
123.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
123.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
123.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
123.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
122.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
122.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
122.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
122.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
122.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
122.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
121.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
121.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
121.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
121.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
121.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
121.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
121.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
121.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
120.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
120.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
120.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
120.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
120.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
119.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
119.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
119.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
119.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
118.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
118.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
117.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
117.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
117.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
117.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
116.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
116.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
116.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
116.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
116.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
115.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
115.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
115.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
114.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
114.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
113.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
112.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
112.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
112.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
112.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
112.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
112.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
111.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
111.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
111.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
111.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
111.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
110.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
110.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
109.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
109.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
108.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
108.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
108.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
281.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
259.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
223.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
212.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
211.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
210.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
202.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
200.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
195.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
187.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
187.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
183.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
178.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
177.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
174.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
173.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
172.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
171.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
170.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
168.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
167.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
167.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
165.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
164.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
163.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
159.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
159.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
159.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
158.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
156.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
156.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
154.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
153.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
153.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
153.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
153.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
152.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
151.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
151.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
150.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
149.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
148.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
148.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
148.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
148.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
148.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
147.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
147.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
146.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
146.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
145.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
144.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
144.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
144.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
143.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
143.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
143.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
143.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
142.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
142.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
142.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
142.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
142.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
139.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
139.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
137.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
136.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
135.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
135.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
135.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
134.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
134.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
134.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
133.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
133.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
133.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
132.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
132.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
132.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
132.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
131.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
131.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
131.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
130.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
130.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
130.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
130.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
130.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
130.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
129.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
129.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
129.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
129.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
129.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
129.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
128.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
126.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
126.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
126.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
125.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
125.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
125.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
125.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
125.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
124.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
124.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
123.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
123.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
123.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
123.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
123.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
122.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
122.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
122.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
122.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
122.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
122.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
122.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
121.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
121.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
121.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
121.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
121.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
121.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
121.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
121.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
120.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
120.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
120.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
120.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
120.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
120.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
120.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
119.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
119.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
118.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
118.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
118.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
117.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
117.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
117.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
117.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
117.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
117.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
117.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
116.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
116.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
116.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
115.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
115.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
114.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
114.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
114.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
114.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
113.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
113.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
113.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
113.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
113.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
112.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
112.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
112.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
112.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
111.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
111.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
111.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
110.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
110.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
110.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
210.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
192.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
163.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
156.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
154.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
148.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
146.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
142.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
137.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
136.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
136.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
133.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
129.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
128.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
125.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
124.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
123.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
122.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
121.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
120.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
120.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
119.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
117.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
117.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
114.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
113.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
113.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
112.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
110.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
109.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
109.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
109.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
109.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
107.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
107.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
107.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
105.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
105.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
105.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
105.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
105.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
105.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
104.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
104.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
103.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
103.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
102.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
102.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
102.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
102.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
101.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
101.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
101.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
101.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
101.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
100.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
100.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
100.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
100.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
98.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
98.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
97.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
95.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
94.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
94.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
94.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
94.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
94.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
94.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
93.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
93.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
93.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
93.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
93.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
92.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
92.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
92.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
92.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
91.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
91.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
91.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
91.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
91.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
90.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
90.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
90.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
90.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
90.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
90.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
90.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
89.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
88.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
88.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
88.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
87.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
87.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
87.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
87.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
87.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
86.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
86.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
85.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
85.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
85.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
85.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
85.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
85.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
85.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
84.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
84.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
84.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
84.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
84.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
84.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
84.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
84.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
84.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
84.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
83.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
83.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
83.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
83.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
83.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
83.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
83.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
83.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
83.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
83.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
82.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
82.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
82.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
81.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
81.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
81.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
81.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
81.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
81.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
81.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
80.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
80.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
80.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
80.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
80.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
79.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
79.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
79.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
78.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
78.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
78.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
77.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
77.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
77.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
77.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
77.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
77.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
77.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
77.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
76.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
76.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
76.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
76.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
75.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
75.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
75.2 FPS
 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn