Crysis: Warhead (DX10) Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Crysis: Warhead (DX10) Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
130.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
129.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
78.2 FPS
 Crysis: Warhead (DX10) Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Crysis: Warhead (DX10) Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista), Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista), AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or better.
  • RAM: 1GB (1.5GB on Windows Vista)
  • Video Card: NVIDIA GeForce 6800 GT, ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) or better.
  • VRAM: 256MB of Graphics Memory.
  • Storage: 15GB.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn