Counter-Strike: Global Offensive Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Counter-Strike: Global Offensive Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
796.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
694.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
531.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
488.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
482.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
477.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
437.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
432.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
409.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
379.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
375.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
373.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
370.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
360.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
360.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
329.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
312.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
307.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
298.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
296.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
286.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
281.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
281.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
275.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
265.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
265.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
259.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
247.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
245.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
244.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
241.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
234.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
234.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
225.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
221.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
219.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
219.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
217.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
209.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
208.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
206.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
198.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
197.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
197.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
197.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
197.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
195.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
191.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
191.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
187.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
186.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
181.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
180.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
179.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
178.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
176.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
175.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
175.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
173.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
169.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
169.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
169.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
168.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
168.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
157.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
155.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
148.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
141.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
136.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
136.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
136.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
133.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
133.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
132.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
127.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
127.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
127.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
126.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
125.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
122.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
122.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
120.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
118.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
118.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
116.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
116.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
115.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
114.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
113.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
111.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
111.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
110.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
109.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
108.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
108.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
105.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
99.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
99.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
98.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
93.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
93.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
92.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
92.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
91.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
88.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
87.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
84.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
81.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
81.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
81.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
80.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
79.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
79.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
79.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
78.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
76.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
75.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
74.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
74.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
74.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
74.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
73.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
73.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
73.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
70.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
70.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
69.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
69.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
69.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
69.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
68.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
67.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
63.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
61.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
59.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
59.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
58.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
57.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
57.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
57.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
57.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
56.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
56.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
52.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
51.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
51.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
47.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
43.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
41.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
39.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
39.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
38.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
38.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
37.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
35.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
35.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
34.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
32.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
31.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
24.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
23.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
664.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
578.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
442.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
407.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
401.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
397.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
364.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
360.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
340.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
316.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
312.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
311.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
299.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
294.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
292.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
274.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
260.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
255.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
249.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
247.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
238.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
234.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
234.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
229.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
221.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
221.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
206.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
205.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
204.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
203.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
201.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
195.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
195.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
187.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
184.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
183.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
182.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
181.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
174.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
174.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
172.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
164.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
164.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
164.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
164.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
164.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
162.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
159.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
159.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
156.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
155.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
151.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
150.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
149.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
148.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
146.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
146.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
146.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
144.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
141.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
141.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
141.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
140.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
140.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
131.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
129.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
123.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
117.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
114.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
114.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
111.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
111.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
110.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
106.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
106.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
105.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
105.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
104.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
102.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
102.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
99.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
97.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
96.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
96.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
95.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
94.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
92.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
92.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
91.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
90.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
90.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
88.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
82.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
82.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
81.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
78.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
78.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
77.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
77.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
76.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
73.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
73.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
70.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
68.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
67.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
67.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
66.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
66.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
66.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
65.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
65.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
64.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
63.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
62.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
62.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
61.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
61.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
61.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
61.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
59.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
58.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
58.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
58.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
57.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
57.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
57.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
56.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
54.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
53.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
49.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
49.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
48.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
47.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
47.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
47.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
47.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
43.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
43.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
42.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
39.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
33.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
32.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
32.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
31.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
29.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
29.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
26.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
24.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
19.8 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
596.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
520.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
398.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
366.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
361.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
357.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
328.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
324.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
306.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
284.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
281.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
280.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
269.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
264.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
263.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
246.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
234.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
230.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
224.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
222.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
214.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
211.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
211.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
206.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
199.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
198.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
185.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
185.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
184.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
183.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
181.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
175.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
175.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
168.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
166.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
164.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
163.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
163.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
157.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
156.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
154.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
148.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
148.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
148.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
147.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
147.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
146.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
143.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
143.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
140.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
139.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
136.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
135.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
134.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
133.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
132.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
131.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
131.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
130.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
127.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
126.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
126.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
126.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
118.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
111.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
106.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
102.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
102.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
100.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
100.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
99.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
95.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
95.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
95.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
94.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
94.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
92.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
92.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
89.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
87.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
87.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
86.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
85.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
84.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
83.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
83.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
82.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
82.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
81.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
79.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
74.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
74.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
73.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
70.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
70.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
69.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
69.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
68.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
66.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
63.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
61.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
61.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
60.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
59.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
59.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
59.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
58.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
58.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
57.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
57.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
56.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
56.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
55.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
55.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
54.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
53.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
52.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
52.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
52.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
51.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
51.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
51.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
50.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
47.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
46.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
44.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
44.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
43.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
42.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
42.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
42.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
42.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
38.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
38.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
35.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
32.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
29.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
29.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
29.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
26.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
26.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
24.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
23.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
22.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
17.9 FPS
 Counter-Strike: Global Offensive Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Counter-Strike: Global Offensive Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows® 7/Vista/XP
  • VIDEO CARD: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
  • PIXEL SHADER: 3.0
  • VERTEX SHADER: 3.0
  • FREE DISK SPACE: 15 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 256 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn