Call of Duty Modern Warfare Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Call of Duty Modern Warfare Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
329.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
286.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
219.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
215.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
213.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
184.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
170.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
156.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
156.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
154.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
150.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
148.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
137.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
136.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
130.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
126.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
124.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
123.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
120.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
119.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
118.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
118.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
114.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
110.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
102.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
101.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
100.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
97.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
94.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
93.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
92.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
91.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
88.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
87.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
87.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
86.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
85.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
83.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
82.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
82.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
79.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
78.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
77.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
75.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
75.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
74.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
74.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
73.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
73.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
73.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
72.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
71.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
70.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
66.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
65.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
64.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
59.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
59.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
59.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
58.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
58.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
55.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
55.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
53.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
53.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
52.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
52.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
49.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
49.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
48.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
48.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
47.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
47.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
46.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
46.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
45.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
45.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
44.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
41.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
41.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
40.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
39.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
39.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
39.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
38.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
38.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
36.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
35.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
34.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
33.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
33.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
33.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
33.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
32.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
32.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
32.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
31.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
31.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
30.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
30.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
30.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
30.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
29.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
28.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
28.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
28.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
26.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
24.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
24.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
24.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
23.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
23.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
23.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
23.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
23.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
21.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
21.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
17.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
17.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
16.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
16.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
16.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
15.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
14.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
14.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
14.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
13.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
12.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
206.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
160.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
158.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
153.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
132.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
129.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
122.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
112.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
112.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
110.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
108.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
106.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
98.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
93.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
91.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
89.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
88.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
86.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
86.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
85.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
82.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
82.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
73.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
72.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
68.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
67.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
66.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
65.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
63.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
62.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
62.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
61.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
61.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
60.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
59.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
59.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
58.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
56.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
55.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
54.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
53.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
53.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
52.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
52.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
52.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
51.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
47.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
47.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
46.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
42.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
42.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
40.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
40.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
39.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
38.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
38.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
38.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
37.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
37.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
36.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
35.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
35.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
35.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
34.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
33.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
33.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
29.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
28.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
28.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
27.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
26.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
24.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
24.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
22.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
22.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
20.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
20.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
19.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
19.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
17.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
15.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
123.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
95.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
94.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
93.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
79.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
77.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
67.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
66.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
63.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
58.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
54.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
53.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
51.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
51.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
50.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
49.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
43.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
41.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
40.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
40.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
39.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
37.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
35.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
35.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
33.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
33.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
32.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
32.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
32.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
32.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
32.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
31.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
31.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
31.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
30.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
30.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
28.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
28.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
27.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
24.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
24.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
23.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
22.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
22.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
22.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
20.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
20.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
20.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
19.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
17.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
17.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
16.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
16.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
16.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
16.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
15.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
14.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
14.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
14.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
13.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
13.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
13.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
13.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
13.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
13.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
12.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
12.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
12.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
11.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
11.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
10.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
10.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
10.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
10.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
9.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
8.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
7.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
7.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.3 FPS
 Call of Duty Modern Warfare Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Call of Duty Modern Warfare Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Memory:8 GB
  • Graphics Card:AMD Radeon R9 380
  • CPU:Intel Core i5-2500
  • Call of Duty: Modern Warfare File Size:50 GB
  • OS:Windows 7 64Bit

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn