Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
184.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
151.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
149.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
147.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
145.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
130.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
128.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
123.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
116.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
116.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
115.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
113.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
112.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
106.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
102.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
101.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
100.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
99.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
99.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
97.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
96.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
96.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
94.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
92.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
92.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
88.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
87.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
87.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
85.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
85.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
84.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
83.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
82.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
82.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
80.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
80.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
79.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
79.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
78.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
78.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
77.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
77.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
76.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
75.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
75.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
74.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
74.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
74.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
73.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
73.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
73.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
73.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
72.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
72.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
71.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
69.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
69.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
68.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
65.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
65.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
65.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
65.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
65.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
64.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
64.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
63.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
62.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
62.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
62.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
62.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
62.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
61.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
61.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
61.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
60.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
60.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
60.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
60.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
59.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
59.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
59.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
59.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
58.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
58.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
58.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
58.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
57.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
56.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
56.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
56.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
55.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
55.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
55.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
55.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
54.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
54.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
54.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
53.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
52.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
52.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
52.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
52.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
52.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
52.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
52.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
52.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
52.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
51.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
51.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
51.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
51.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
51.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
51.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
51.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
51.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
50.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
50.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
50.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
50.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
50.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
49.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
49.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
49.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
48.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
48.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
47.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
47.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
47.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
47.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
47.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
47.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
47.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
47.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
47.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
46.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
46.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
46.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
45.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
44.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
44.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
44.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
44.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
43.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
43.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
43.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
43.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
42.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
42.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
42.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
41.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
41.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
40.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
40.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
40.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
123.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
100.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
96.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
86.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
84.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
76.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
76.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
75.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
73.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
68.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
66.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
65.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
65.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
64.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
64.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
63.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
62.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
62.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
61.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
60.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
59.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
56.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
56.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
55.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
54.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
54.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
53.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
53.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
52.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
51.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
50.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
50.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
50.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
49.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
49.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
48.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
47.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
47.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
46.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
46.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
45.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
45.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
45.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
44.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
44.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
44.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
43.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
42.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
40.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
40.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
40.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
40.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
38.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
38.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
38.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
38.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
38.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
37.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
37.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
37.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
37.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
36.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
36.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
36.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
36.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
35.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
35.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
35.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
35.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
35.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
34.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
33.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
33.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
33.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
33.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
33.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
33.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
32.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
32.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
31.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
31.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
31.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
31.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
31.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
31.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
31.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
30.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
30.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
30.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
30.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
30.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
30.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
30.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
30.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
30.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
30.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
29.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
29.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
29.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
29.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
29.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
29.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
29.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
28.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
28.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
28.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
27.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
27.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
27.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
27.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
27.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
27.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
26.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
26.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
26.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
26.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
26.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
25.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
25.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
25.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
25.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
24.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
24.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
24.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
24.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
24.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
24.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
24.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
23.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
23.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
23.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
22.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
22.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
71.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
51.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
51.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
49.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
44.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
43.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
41.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
38.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
38.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
38.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
37.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
34.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
33.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
32.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
32.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
31.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
31.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
31.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
29.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
28.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
26.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
25.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
25.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
25.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
25.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
24.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
24.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
23.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
23.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
22.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
22.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
22.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
22.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
22.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
21.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
21.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
21.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
20.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
20.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
19.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
19.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
19.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
19.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
19.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
19.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
18.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
18.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
18.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
18.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
17.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
17.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
17.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
17.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
17.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
17.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
17.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
16.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
16.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
16.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
15.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
15.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
15.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
15.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
15.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
14.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
14.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
14.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
14.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
13.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
13.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
13.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
13.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
12.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
12.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
12.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
12.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
11.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
11.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
10.9 FPS
 Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Borderlands 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7/8/10 (latest service pack)
  • CPU: AMD FX-8350/Intel Core i5-3570
  • Memory: 6GB RAM
  • GPU: AMD Radeon HD 7970/NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Storage: 75GB free

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn