Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
171.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
149.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
114.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
110.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
95.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
93.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
88.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
81.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
81.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
80.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
77.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
67.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
65.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
64.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
62.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
62.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
61.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
61.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
57.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
53.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
52.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
50.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
49.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
48.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
47.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
45.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
45.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
44.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
44.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
43.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
42.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
40.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
39.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
39.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
38.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
38.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
34.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
33.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
30.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
27.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
27.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
27.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
27.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
26.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
24.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
24.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
24.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
24.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
23.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
21.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
20.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
20.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
19.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
19.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
17.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
17.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
17.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
17.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
17.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
16.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
16.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
15.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
15.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
15.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
15.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
12.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
11.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
120.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
81.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
77.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
67.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
65.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
57.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
57.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
56.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
49.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
46.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
45.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
43.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
41.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
40.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
37.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
35.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
34.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
31.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
31.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
29.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
27.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
27.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
27.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
26.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
26.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
26.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
26.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
25.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
25.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
24.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
20.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
19.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
19.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
19.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
18.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
18.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
17.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
16.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
16.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
16.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
15.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
14.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
14.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
14.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
14.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
14.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
13.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
13.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
12.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
12.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
11.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
11.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
11.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
10.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
10.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
10.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
10.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
9.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
62.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
54.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
42.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
41.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
35.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
34.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
29.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
29.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
28.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
24.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
22.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
22.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
20.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
19.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
19.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
18.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
17.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
16.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
15.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
14.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
14.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
14.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
14.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
14.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
14.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
13.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
13.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
13.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
13.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
12.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
12.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
11.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
11.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
11.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
11.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
10.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
10.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
10.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
10.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
10.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
9.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
9.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
9.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
9.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
8.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
8.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
8.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
8.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
8.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
8.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
8.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
7.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
7.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
7.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
7.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
7.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
7.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
6.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
6.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
6.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
6.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
6.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
6.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
5.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
5.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
5.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
5.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
5.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
5.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
5.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
5.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
5.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
4.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
4.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
4.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
4.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
4.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
4.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
4.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
4.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
3.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
3.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
3.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
2.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
2.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
2.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
2.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
1.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
1.9 FPS
 Borderlands 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Borderlands 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7/8/10 (latest service pack)
  • CPU: AMD FX-8350/Intel Core i5-3570
  • Memory: 6GB RAM
  • GPU: AMD Radeon HD 7970/NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Storage: 75GB free

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn