Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
205.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
186.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
144.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
139.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
137.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
134.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
132.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
127.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
127.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
126.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
124.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
119.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
116.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
116.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
115.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
113.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
112.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
110.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
109.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
109.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
106.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
106.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
103.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
101.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
101.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
100.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
99.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
96.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
95.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
95.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
95.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
95.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
94.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
94.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
94.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
93.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
91.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
91.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
90.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
90.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
90.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
88.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
84.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
84.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
83.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
83.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
83.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
82.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
81.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
80.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
80.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
80.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
79.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
76.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
76.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
75.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
75.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
74.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
74.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
74.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
73.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
73.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
71.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
70.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
70.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
69.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
68.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
68.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
68.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
68.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
68.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
63.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
62.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
62.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
61.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
61.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
60.5 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
157.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
120.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
113.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
111.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
103.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
103.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
98.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
97.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
93.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
92.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
89.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
85.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
85.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
83.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
82.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
81.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
80.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
79.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
79.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
79.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
77.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
76.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
76.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
76.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
75.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
75.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
73.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
73.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
73.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
72.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
71.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
71.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
71.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
70.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
70.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
69.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
69.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
67.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
66.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
65.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
65.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
65.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
65.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
64.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
63.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
63.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
62.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
61.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
59.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
57.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
57.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
55.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
54.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
53.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
53.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
52.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
51.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
50.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
50.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
50.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
50.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
48.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
48.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
48.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
48.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
47.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
105.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
95.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
72.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
71.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
65.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
63.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
62.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
61.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
61.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
50.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
49.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
47.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
47.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
46.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
45.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
45.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
44.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
44.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
44.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
44.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
43.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
43.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
42.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
40.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
40.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
39.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
38.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
38.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
38.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
37.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
36.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
36.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
34.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
34.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
33.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
32.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
32.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
31.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
31.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
31.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
31.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
28.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
28.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
28.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
27.5 FPS
 Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Assassin's Creed Odyssey Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 46GB available hard drive space
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn