Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
88.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
83.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
81.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
78.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
76.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
71.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
68.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
63.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
60.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
59.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
57.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
54.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
44.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
43.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
40.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
39.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
39.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
38.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
35.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
35.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
34.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
32.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
28.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
27.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
27.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
23.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
18.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
17.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.5 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
111.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
67.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
65.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
60.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
57.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
52.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
51.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
47.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
43.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
37.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
36.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
34.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
33.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
33.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
31.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
25.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
25.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
25.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
23.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
21.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
19.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
15.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
15.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
11.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
7.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
6.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
5.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
4.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
4.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
4.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
2.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
2.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
1.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
80.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
70.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
47.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
47.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
46.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
42.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
40.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
38.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
36.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
33.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
26.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
25.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
25.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
21.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
21.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
20.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
19.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
18.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
17.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
17.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
15.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
15.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
14.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
13.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
13.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
12.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
12.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
12.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
11.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
9.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
6.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
6.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.5 FPS
 Assassin's Creed Odyssey Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Assassin's Creed Odyssey Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 46GB available hard drive space
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn