Apex Legends Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Apex Legends Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
292.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
254.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
198.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
192.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
162.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
162.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
153.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
143.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
135.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
135.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
131.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
123.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
120.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
119.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
117.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
117.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
108.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
108.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
99.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
91.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
90.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
88.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
87.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
84.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
84.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
81.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
81.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
81.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
75.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
74.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
72.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
72.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
63.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
63.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
63.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
63.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
63.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
63.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
63.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
62.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
60.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
59.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
50.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
50.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
47.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
45.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
45.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
45.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
45.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
45.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
45.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
45.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
44.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
44.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
42.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
37.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
36.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
36.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
36.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
27.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
27.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
25.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
24.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
22.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
18.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
18.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
18.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
18.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
18.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
9.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
9.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
218.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
190.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
147.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
143.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
120.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
120.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
113.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
104.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
100.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
100.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
99.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
87.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
86.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
80.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
80.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
76.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
74.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
73.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
73.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
65.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
65.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
62.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
60.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
60.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
60.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
60.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
56.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
55.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
53.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
51.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
46.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
46.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
46.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
46.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
46.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
46.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
46.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
44.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
44.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
40.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
38.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
35.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
34.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
33.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
33.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
33.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
33.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
32.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
32.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
32.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
32.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
31.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
28.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
28.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
26.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
26.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
26.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
26.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
26.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
26.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
26.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
23.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
20.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
20.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
20.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
20.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
18.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
18.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
18.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
14.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
13.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
13.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
13.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
13.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
13.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
113.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
87.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
87.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
72.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
72.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
62.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
56.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
52.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
52.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
48.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
46.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
44.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
36.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
33.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
32.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
31.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
28.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
27.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
26.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
26.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
24.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
20.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
20.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
20.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
19.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
18.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
16.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
16.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
16.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
16.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
15.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
12.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
12.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
12.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
12.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
10.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
10.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
8.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
8.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
8.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
8.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
8.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
8.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
8.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
8.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
4.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
4.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
4.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.8 FPS
 Apex Legends Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Apex Legends Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7
  • VIDEO CARD: 1 GB NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 22 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn