NVIDIA TITAN RTX
vs
NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA TITAN RTX
NVIDIA GeForce RTX 3070
TITAN RTX RTX 3070 Sự khác biệt
NVIDIA TITAN RTX NVIDIA GeForce RTX 3070
Giá ₫ 58,378,989.1 ₫ 11,657,109.1 46721880 (80%)
Năm 2018 2020 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 83C 79C 4 (5%)
Max fan tiếng ồn 49.2dB 47.7dB 1.5 (3%)
Đề nghị Power Supply 600W 600W 0 (0%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i9-10900K ($590)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 169.8 FPS 184.9 FPS 15.1 (9%)
Trung bình 1440p hiệu suất 129.4 FPS 136.5 FPS 7.1 (5%)
Trung bình 4K hiệu suất 77.7 FPS 81.4 FPS 3.7 (5%)
Bộ nhớ 24 GB 8 GB 16 (67%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 343,873.0 ₫ 63,074.5 280798.5 (82%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 451,099.8 ₫ 85,501.0 365598.8 (81%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 751,287.8 ₫ 143,202.6 608085.2 (81%)
popover.html 66/100 86/100 20 (30%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp TITAN RTX từ RTX 3070 để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 3070 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA TITAN RTX
NVIDIA GeForce RTX 3070
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
178
198.0
175
195.0
2019 Anthem
114
127.6
113
126.0
2019 Far Cry New Dawn
168
187.0
166
185.0
2019 Resident Evil 2
202
225.5
201
224.0
2019 Metro Exodus
90
100.5
89
99.0
2019 World War Z
193
214.5
172
192.0
2019 Gears of War 5
131
146.3
129
144.0
2019 F1 2019
165
183.6
162
180.0
2019 GreedFall
148
165.2
145
162.0
2019 Borderlands 3
104
116.0
102
114.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
200
223.0
197
219.0
2019 Red Dead Redemption 2
77
85.9
75
84.0
2019 Need For Speed: Heat
121
134.9
119
133.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
187
207.9
207
230.0
2018 F1 2018
152
169.3
177
197.0
2018 Far Cry 5
103
115.5
144
160.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
75
83.7
89
99.0
2018 Final Fantasy XV
130
144.6
135
151.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
126
140.7
138
154.0
2018 Forza Horizon 4
140
156.5
170
189.0
2018 Fallout 76
150
167.3
194
216.0
2018 Hitman 2
117
130.2
151
168.0
2018 Just Cause 4
119
132.3
129
144.0
2018 Monster Hunter: World
128
142.5
139
155.0
2018 Strange Brigade
192
214.2
207
231.0
2018 Battlefield V
171
191.1
172
192.0
2017 Assassin's Creed Origins
111
123.9
122
136.0
2017 Shadow of War
132
146.7
158
176.0
2017 Total War: Warhammer II
109
122.0
125
139.0
2017 Wolfenstein II
247
274.9
249
277.0
2017 Destiny 2
212
236.2
235
262.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
113
126.0
138
154.0
2017 Fortnite Battle Royale
140
156.6
170
189.0
2017 Need For Speed: Payback
164
183.2
179
199.0
2017 For Honor
219
244.3
239
266.0
2017 Project CARS 2
155
173.0
169
188.0
2017 Forza Motorsport 7
188
209.7
205
228.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
111
124.2
129
144.0
2016 Battlefield 1
152
169.9
202
225.0
2016 Overwatch
218
242.6
263
293.0
2016 Dishonored 2
113
126.2
123
137.0
2015 Grand Theft Auto V
133
147.8
153
171.0
2015 Rocket League
641
712.6
696
774.0
2015 Need For Speed
177
197.5
192
214.0
2015 Project CARS
170
189.3
185
206.0
2015 Rainbow Six Siege
310
345.1
337
375.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
439
488.6
477
531.0
2009 League of Legends
824
916.2
895
995.0

2560x1440

NVIDIA TITAN RTX
NVIDIA GeForce RTX 3070
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
117
147.4
116
146.0
2019 Anthem
80
101.2
79
99.0
2019 Far Cry New Dawn
116
145.2
114
143.0
2019 Resident Evil 2
121
151.8
120
150.0
2019 Metro Exodus
62
78.1
61
77.0
2019 World War Z
125
156.6
112
140.0
2019 Gears of War 5
84
106.0
83
104.0
2019 F1 2019
103
129.9
102
128.0
2019 GreedFall
95
119.5
93
117.0
2019 Borderlands 3
65
81.4
64
80.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
128
160.6
126
158.0
2019 Red Dead Redemption 2
56
70.2
55
69.0
2019 Need For Speed: Heat
84
105.9
83
104.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
115
143.9
128
160.0
2018 F1 2018
123
154.1
126
158.0
2018 Far Cry 5
90
113.4
106
133.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
53
67.2
59
74.0
2018 Final Fantasy XV
85
106.5
86
108.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
87
109.2
84
106.0
2018 Forza Horizon 4
105
131.3
126
158.0
2018 Fallout 76
126
158.6
132
165.0
2018 Hitman 2
68
85.0
87
109.0
2018 Just Cause 4
78
97.8
84
106.0
2018 Monster Hunter: World
79
99.8
86
108.0
2018 Strange Brigade
119
149.2
128
161.0
2018 Battlefield V
119
149.1
117
147.0
2017 Assassin's Creed Origins
78
97.6
86
108.0
2017 Shadow of War
93
117.0
100
125.0
2017 Total War: Warhammer II
81
101.6
79
99.0
2017 Wolfenstein II
167
209.2
156
195.0
2017 Destiny 2
162
202.7
178
223.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
77
96.6
92
116.0
2017 Fortnite Battle Royale
81
101.4
97
122.0
2017 Need For Speed: Payback
105
132.3
115
144.0
2017 For Honor
114
142.5
124
155.0
2017 Project CARS 2
97
122.1
106
133.0
2017 Forza Motorsport 7
151
189.3
164
206.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
87
108.8
97
122.0
2016 Battlefield 1
130
163.6
140
175.0
2016 Overwatch
134
167.6
160
200.0
2016 Dishonored 2
86
107.9
94
118.0
2015 Grand Theft Auto V
99
124.8
100
126.0
2015 Rocket League
244
305.4
265
332.0
2015 Need For Speed
122
152.7
132
165.0
2015 Project CARS
115
144.6
125
157.0
2015 Rainbow Six Siege
178
223.3
195
244.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
325
407.2
353
442.0
2009 League of Legends
407
509.0
442
553.0

3840x2160

NVIDIA TITAN RTX
NVIDIA GeForce RTX 3070
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
61
88.0
60
87.0
2019 Anthem
38
55.0
38
55.0
2019 Far Cry New Dawn
53
77.0
53
76.0
2019 Resident Evil 2
52
74.8
51
74.0
2019 Metro Exodus
34
49.2
34
49.0
2019 World War Z
63
90.1
56
81.0
2019 Gears of War 5
46
67.0
46
66.0
2019 F1 2019
57
82.6
56
81.0
2019 GreedFall
34
49.2
33
48.0
2019 Borderlands 3
29
42.4
29
42.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
67
95.9
65
94.0
2019 Red Dead Redemption 2
31
44.6
30
44.0
2019 Need For Speed: Heat
46
66.9
46
66.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
53
76.6
58
84.0
2018 F1 2018
71
102.3
72
104.0
2018 Far Cry 5
51
73.5
51
74.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
33
47.2
37
53.0
2018 Final Fantasy XV
42
61.1
43
62.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
43
62.0
41
59.0
2018 Forza Horizon 4
61
87.2
73
105.0
2018 Fallout 76
61
87.2
63
91.0
2018 Hitman 2
35
50.4
44
64.0
2018 Just Cause 4
35
50.9
38
55.0
2018 Monster Hunter: World
33
47.9
36
52.0
2018 Strange Brigade
56
81.2
61
88.0
2018 Battlefield V
61
88.2
58
84.0
2017 Assassin's Creed Origins
44
63.0
49
70.0
2017 Shadow of War
52
74.8
51
74.0
2017 Total War: Warhammer II
40
58.3
39
56.0
2017 Wolfenstein II
89
128.0
84
120.0
2017 Destiny 2
71
101.9
80
115.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
38
54.6
46
67.0
2017 Fortnite Battle Royale
38
55.1
46
67.0
2017 Need For Speed: Payback
64
91.7
69
99.0
2017 For Honor
49
71.3
53
77.0
2017 Project CARS 2
71
101.7
77
111.0
2017 Forza Motorsport 7
111
158.8
120
172.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
64
91.9
70
101.0
2016 Battlefield 1
71
102.0
70
101.0
2016 Overwatch
60
86.0
73
105.0
2016 Dishonored 2
59
85.5
64
92.0
2015 Grand Theft Auto V
46
65.9
44
63.0
2015 Rocket League
99
142.5
108
155.0
2015 Need For Speed
71
101.7
77
111.0
2015 Project CARS
71
101.7
77
111.0
2015 Rainbow Six Siege
72
103.5
79
113.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
256
366.5
278
398.0
2009 League of Legends
142
203.6
154
221.0
TITAN RTX vs RTX 3070 with i7-8700K vs i9-10900K at 1080p and ultra vs ultra settings
TITAN RTX vs RTX 3070 with i7-8700K vs i9-10900K at 1440p and ultra vs ultra settings
TITAN RTX vs RTX 3070 with i7-8700K vs i9-10900K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA TITAN RTX / i7-8700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN RTX và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN RTX màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN RTX rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN RTX , 24576 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN RTX điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA GeForce RTX 3070 / i9-10900K

Nó là đáng chú ý RTX 3070 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 3070 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 3070 điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

TITAN RTX vs RTX 3070 Specifications Comparison


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn