NVIDIA GeForce RTX 3070
vs
NVIDIA TITAN RTX

NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA TITAN RTX
RTX 3070 TITAN RTX Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA TITAN RTX
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 58,378,989.1 46721880 (401%)
Năm 2020 2018 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 79C 83C 4 (5%)
Max fan tiếng ồn 47.7dB 49.2dB 1.5 (3%)
Đề nghị Power Supply 600W 600W 0 (0%)
Benchmark CPU Intel Core i9-10900K ($590) Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 184.9 FPS 169.8 FPS 15.1 (8%)
Trung bình 1440p hiệu suất 136.5 FPS 129.4 FPS 7.1 (5%)
Trung bình 4K hiệu suất 81.4 FPS 77.7 FPS 3.7 (5%)
Bộ nhớ 8 GB 24 GB 16 (200%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 63,074.5 ₫ 343,873.0 280798.5 (445%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 85,501.0 ₫ 451,099.8 365598.8 (428%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 143,202.6 ₫ 751,287.8 608085.2 (425%)
popover.html 86/100 66/100 20 (23%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp TITAN RTX từ RTX 3070 để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 3070 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA TITAN RTX
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
175
195.0
178
198.0
2019 Anthem
113
126.0
114
127.6
2019 Far Cry New Dawn
166
185.0
168
187.0
2019 Resident Evil 2
201
224.0
202
225.5
2019 Metro Exodus
89
99.0
90
100.5
2019 World War Z
172
192.0
193
214.5
2019 Gears of War 5
129
144.0
131
146.3
2019 F1 2019
162
180.0
165
183.6
2019 GreedFall
145
162.0
148
165.2
2019 Borderlands 3
102
114.0
104
116.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
197
219.0
200
223.0
2019 Red Dead Redemption 2
75
84.0
77
85.9
2019 Need For Speed: Heat
119
133.0
121
134.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
207
230.0
187
207.9
2018 F1 2018
177
197.0
152
169.3
2018 Far Cry 5
144
160.0
103
115.5
2018 Assassin's Creed Odyssey
89
99.0
75
83.7
2018 Final Fantasy XV
135
151.0
130
144.6
2018 Shadow of the Tomb Raider
138
154.0
126
140.7
2018 Forza Horizon 4
170
189.0
140
156.5
2018 Fallout 76
194
216.0
150
167.3
2018 Hitman 2
151
168.0
117
130.2
2018 Just Cause 4
129
144.0
119
132.3
2018 Monster Hunter: World
139
155.0
128
142.5
2018 Strange Brigade
207
231.0
192
214.2
2018 Battlefield V
172
192.0
171
191.1
2017 Assassin's Creed Origins
122
136.0
111
123.9
2017 Shadow of War
158
176.0
132
146.7
2017 Total War: Warhammer II
125
139.0
109
122.0
2017 Wolfenstein II
249
277.0
247
274.9
2017 Destiny 2
235
262.0
212
236.2
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
138
154.0
113
126.0
2017 Fortnite Battle Royale
170
189.0
140
156.6
2017 Need For Speed: Payback
179
199.0
164
183.2
2017 For Honor
239
266.0
219
244.3
2017 Project CARS 2
169
188.0
155
173.0
2017 Forza Motorsport 7
205
228.0
188
209.7
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
129
144.0
111
124.2
2016 Battlefield 1
202
225.0
152
169.9
2016 Overwatch
263
293.0
218
242.6
2016 Dishonored 2
123
137.0
113
126.2
2015 Grand Theft Auto V
153
171.0
133
147.8
2015 Rocket League
696
774.0
641
712.6
2015 Need For Speed
192
214.0
177
197.5
2015 Project CARS
185
206.0
170
189.3
2015 Rainbow Six Siege
337
375.0
310
345.1
2012 Counter-Strike: Global Offensive
477
531.0
439
488.6
2009 League of Legends
895
995.0
824
916.2

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA TITAN RTX
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
116
146.0
117
147.4
2019 Anthem
79
99.0
80
101.2
2019 Far Cry New Dawn
114
143.0
116
145.2
2019 Resident Evil 2
120
150.0
121
151.8
2019 Metro Exodus
61
77.0
62
78.1
2019 World War Z
112
140.0
125
156.6
2019 Gears of War 5
83
104.0
84
106.0
2019 F1 2019
102
128.0
103
129.9
2019 GreedFall
93
117.0
95
119.5
2019 Borderlands 3
64
80.0
65
81.4
2019 Call of Duty Modern Warfare
126
158.0
128
160.6
2019 Red Dead Redemption 2
55
69.0
56
70.2
2019 Need For Speed: Heat
83
104.0
84
105.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
128
160.0
115
143.9
2018 F1 2018
126
158.0
123
154.1
2018 Far Cry 5
106
133.0
90
113.4
2018 Assassin's Creed Odyssey
59
74.0
53
67.2
2018 Final Fantasy XV
86
108.0
85
106.5
2018 Shadow of the Tomb Raider
84
106.0
87
109.2
2018 Forza Horizon 4
126
158.0
105
131.3
2018 Fallout 76
132
165.0
126
158.6
2018 Hitman 2
87
109.0
68
85.0
2018 Just Cause 4
84
106.0
78
97.8
2018 Monster Hunter: World
86
108.0
79
99.8
2018 Strange Brigade
128
161.0
119
149.2
2018 Battlefield V
117
147.0
119
149.1
2017 Assassin's Creed Origins
86
108.0
78
97.6
2017 Shadow of War
100
125.0
93
117.0
2017 Total War: Warhammer II
79
99.0
81
101.6
2017 Wolfenstein II
156
195.0
167
209.2
2017 Destiny 2
178
223.0
162
202.7
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
92
116.0
77
96.6
2017 Fortnite Battle Royale
97
122.0
81
101.4
2017 Need For Speed: Payback
115
144.0
105
132.3
2017 For Honor
124
155.0
114
142.5
2017 Project CARS 2
106
133.0
97
122.1
2017 Forza Motorsport 7
164
206.0
151
189.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
97
122.0
87
108.8
2016 Battlefield 1
140
175.0
130
163.6
2016 Overwatch
160
200.0
134
167.6
2016 Dishonored 2
94
118.0
86
107.9
2015 Grand Theft Auto V
100
126.0
99
124.8
2015 Rocket League
265
332.0
244
305.4
2015 Need For Speed
132
165.0
122
152.7
2015 Project CARS
125
157.0
115
144.6
2015 Rainbow Six Siege
195
244.0
178
223.3
2012 Counter-Strike: Global Offensive
353
442.0
325
407.2
2009 League of Legends
442
553.0
407
509.0

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA TITAN RTX
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
60
87.0
61
88.0
2019 Anthem
38
55.0
38
55.0
2019 Far Cry New Dawn
53
76.0
53
77.0
2019 Resident Evil 2
51
74.0
52
74.8
2019 Metro Exodus
34
49.0
34
49.2
2019 World War Z
56
81.0
63
90.1
2019 Gears of War 5
46
66.0
46
67.0
2019 F1 2019
56
81.0
57
82.6
2019 GreedFall
33
48.0
34
49.2
2019 Borderlands 3
29
42.0
29
42.4
2019 Call of Duty Modern Warfare
65
94.0
67
95.9
2019 Red Dead Redemption 2
30
44.0
31
44.6
2019 Need For Speed: Heat
46
66.0
46
66.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
58
84.0
53
76.6
2018 F1 2018
72
104.0
71
102.3
2018 Far Cry 5
51
74.0
51
73.5
2018 Assassin's Creed Odyssey
37
53.0
33
47.2
2018 Final Fantasy XV
43
62.0
42
61.1
2018 Shadow of the Tomb Raider
41
59.0
43
62.0
2018 Forza Horizon 4
73
105.0
61
87.2
2018 Fallout 76
63
91.0
61
87.2
2018 Hitman 2
44
64.0
35
50.4
2018 Just Cause 4
38
55.0
35
50.9
2018 Monster Hunter: World
36
52.0
33
47.9
2018 Strange Brigade
61
88.0
56
81.2
2018 Battlefield V
58
84.0
61
88.2
2017 Assassin's Creed Origins
49
70.0
44
63.0
2017 Shadow of War
51
74.0
52
74.8
2017 Total War: Warhammer II
39
56.0
40
58.3
2017 Wolfenstein II
84
120.0
89
128.0
2017 Destiny 2
80
115.0
71
101.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
46
67.0
38
54.6
2017 Fortnite Battle Royale
46
67.0
38
55.1
2017 Need For Speed: Payback
69
99.0
64
91.7
2017 For Honor
53
77.0
49
71.3
2017 Project CARS 2
77
111.0
71
101.7
2017 Forza Motorsport 7
120
172.0
111
158.8
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
70
101.0
64
91.9
2016 Battlefield 1
70
101.0
71
102.0
2016 Overwatch
73
105.0
60
86.0
2016 Dishonored 2
64
92.0
59
85.5
2015 Grand Theft Auto V
44
63.0
46
65.9
2015 Rocket League
108
155.0
99
142.5
2015 Need For Speed
77
111.0
71
101.7
2015 Project CARS
77
111.0
71
101.7
2015 Rainbow Six Siege
79
113.0
72
103.5
2012 Counter-Strike: Global Offensive
278
398.0
256
366.5
2009 League of Legends
154
221.0
142
203.6
RTX 3070 vs TITAN RTX with i9-10900K vs i7-8700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 3070 vs TITAN RTX with i9-10900K vs i7-8700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 3070 vs TITAN RTX with i9-10900K vs i7-8700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 3070 / i9-10900K

Nó là đáng chú ý RTX 3070 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 3070 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 3070 điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA TITAN RTX / i7-8700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN RTX và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN RTX màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN RTX rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN RTX , 24576 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN RTX điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

RTX 3070 vs TITAN RTX Specifications Comparison

Board Design

RTX 3070 TITAN RTX

Clock Speeds

RTX 3070 TITAN RTX

Graphics Card

RTX 3070 TITAN RTX

Graphics Features

RTX 3070 TITAN RTX

Graphics Processor

RTX 3070 TITAN RTX

Memory

RTX 3070 TITAN RTX

Render Config

RTX 3070 TITAN RTX

Theoretical Performance

RTX 3070 TITAN RTX

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn