NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
vs
NVIDIA TITAN Xp

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
RTX 2070 SUPER TITAN Xp Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA TITAN Xp
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 28,009,767.1 16352658 (140%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 82C 8 (11%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 50dB 4.4 (10%)
Đề nghị Power Supply 565W 600W 35 (6%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 132.1 FPS 130.3 FPS 1.8 (1%)
Trung bình 1440p hiệu suất 97.5 FPS 97.5 FPS 0 (0%)
Trung bình 4K hiệu suất 58.1 FPS 59.5 FPS 1.4 (2%)
Bộ nhớ 8 GB 12 GB 4 (50%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 88,304.4 ₫ 214,920.6 126616.2 (143%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 119,608.0 ₫ 287,339.6 167731.6 (140%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 200,670.5 ₫ 470,722.9 270052.4 (135%)
popover.html 84/100 62/100 22 (26%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp TITAN Xp từ RTX 2070 SUPER để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2070 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
125
139.0
145
162.1
2019 Anthem
81
90.0
94
104.5
2019 Far Cry New Dawn
118
132.0
137
153.2
2019 Resident Evil 2
144
160.0
170
189.0
2019 Metro Exodus
63
71.0
75
84.3
2019 World War Z
123
137.0
144
160.8
2019 Gears of War 5
92
102.5
90
100.9
2019 F1 2019
115
128.6
113
126.6
2019 GreedFall
104
115.8
102
114.0
2019 Borderlands 3
73
81.4
72
80.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
140
156.5
138
154.0
2019 Red Dead Redemption 2
54
60.3
53
59.3
2019 Need For Speed: Heat
85
94.7
83
93.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
147
164.0
182
202.8
2018 F1 2018
126
141.0
157
174.7
2018 Far Cry 5
102
114.0
116
128.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
63
71.0
79
88.1
2018 Final Fantasy XV
97
108.0
123
136.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
99
110.0
123
136.9
2018 Forza Horizon 4
121
135.0
144
160.1
2018 Fallout 76
138
154.0
160
178.2
2018 Hitman 2
108
120.0
125
139.4
2018 Just Cause 4
92
103.0
28
31.6
2018 Monster Hunter: World
99
111.0
30
34.0
2018 Strange Brigade
148
165.1
146
162.5
2018 Battlefield V
123
137.0
153
170.5
2017 Assassin's Creed Origins
87
97.0
107
119.7
2017 Shadow of War
113
126.0
139
154.6
2017 Total War: Warhammer II
89
99.0
109
122.0
2017 Wolfenstein II
178
198.0
247
274.8
2017 Destiny 2
168
187.0
207
230.4
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
99
110.0
117
130.2
2017 Fortnite Battle Royale
121
135.0
144
160.4
2017 Need For Speed: Payback
127
142.0
39
43.7
2017 For Honor
171
190.0
52
58.2
2017 Project CARS 2
120
134.0
37
41.4
2017 Forza Motorsport 7
146
163.0
45
50.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
92
103.0
110
122.9
2016 Battlefield 1
144
161.0
167
186.3
2016 Overwatch
188
209.0
223
248.2
2016 Dishonored 2
88
98.0
27
30.1
2015 Grand Theft Auto V
109
122.0
137
152.7
2015 Rocket League
497
553.0
152
169.9
2015 Need For Speed
137
153.0
42
47.0
2015 Project CARS
132
147.0
40
45.3
2015 Rainbow Six Siege
241
268.0
286
318.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
341
379.0
104
116.4
2009 League of Legends
639
711.0
196
218.4

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
83
104.0
96
120.7
2019 Anthem
56
71.0
66
83.0
2019 Far Cry New Dawn
81
102.0
95
119.0
2019 Resident Evil 2
85
107.0
101
127.3
2019 Metro Exodus
44
55.0
52
65.4
2019 World War Z
80
100.0
93
117.4
2019 Gears of War 5
59
74.3
58
73.2
2019 F1 2019
72
91.1
71
89.6
2019 GreedFall
66
83.7
65
82.4
2019 Borderlands 3
45
57.1
44
56.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
90
112.7
88
110.9
2019 Red Dead Redemption 2
39
49.3
38
48.5
2019 Need For Speed: Heat
59
74.3
58
73.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
91
114.0
112
140.4
2018 F1 2018
90
113.0
114
142.8
2018 Far Cry 5
76
95.0
93
116.3
2018 Assassin's Creed Odyssey
42
53.0
52
65.6
2018 Final Fantasy XV
61
77.0
78
98.3
2018 Shadow of the Tomb Raider
60
76.0
77
96.8
2018 Forza Horizon 4
90
113.0
107
134.7
2018 Fallout 76
94
118.0
120
150.8
2018 Hitman 2
62
78.0
72
90.9
2018 Just Cause 4
60
76.0
18
23.3
2018 Monster Hunter: World
61
77.0
19
23.8
2018 Strange Brigade
92
115.0
90
113.2
2018 Battlefield V
84
105.0
105
131.3
2017 Assassin's Creed Origins
61
77.0
76
95.5
2017 Shadow of War
71
89.0
93
116.6
2017 Total War: Warhammer II
56
71.0
72
90.0
2017 Wolfenstein II
111
139.0
158
197.7
2017 Destiny 2
127
159.0
158
198.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
66
83.0
79
98.9
2017 Fortnite Battle Royale
69
87.0
83
104.0
2017 Need For Speed: Payback
82
103.0
25
31.6
2017 For Honor
88
111.0
27
34.0
2017 Project CARS 2
76
95.0
23
29.1
2017 Forza Motorsport 7
117
147.0
36
45.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
69
87.0
85
106.6
2016 Battlefield 1
100
125.0
125
156.7
2016 Overwatch
114
143.0
137
171.8
2016 Dishonored 2
67
84.0
20
25.8
2015 Grand Theft Auto V
72
90.0
92
115.3
2015 Rocket League
189
237.0
58
72.9
2015 Need For Speed
94
118.0
29
36.3
2015 Project CARS
89
112.0
27
34.4
2015 Rainbow Six Siege
139
174.0
164
205.9
2012 Counter-Strike: Global Offensive
252
316.0
77
97.0
2009 League of Legends
316
395.0
97
121.4

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
43
62.0
50
72.0
2019 Anthem
27
39.0
31
44.9
2019 Far Cry New Dawn
37
54.0
44
63.0
2019 Resident Evil 2
37
53.0
43
62.6
2019 Metro Exodus
24
35.0
28
41.2
2019 World War Z
40
58.0
47
67.5
2019 Gears of War 5
32
47.0
32
46.2
2019 F1 2019
40
57.9
39
57.0
2019 GreedFall
24
34.4
23
33.9
2019 Borderlands 3
20
29.7
20
29.3
2019 Call of Duty Modern Warfare
47
67.3
46
66.2
2019 Red Dead Redemption 2
21
31.3
21
30.8
2019 Need For Speed: Heat
32
47.0
32
46.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
42
60.0
52
74.9
2018 F1 2018
51
74.0
64
91.8
2018 Far Cry 5
37
53.0
45
65.6
2018 Assassin's Creed Odyssey
26
38.0
32
46.0
2018 Final Fantasy XV
30
44.0
38
54.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
29
42.0
37
52.9
2018 Forza Horizon 4
52
75.0
62
88.6
2018 Fallout 76
45
65.0
58
83.1
2018 Hitman 2
32
46.0
37
52.9
2018 Just Cause 4
27
39.0
8
12.2
2018 Monster Hunter: World
25
37.0
7
11.3
2018 Strange Brigade
43
62.6
43
61.6
2018 Battlefield V
42
60.0
54
77.3
2017 Assassin's Creed Origins
35
50.0
42
61.0
2017 Shadow of War
37
53.0
47
68.0
2017 Total War: Warhammer II
28
40.0
35
50.3
2017 Wolfenstein II
60
86.0
82
117.8
2017 Destiny 2
57
82.0
69
98.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
33
48.0
39
56.5
2017 Fortnite Battle Royale
33
48.0
39
56.5
2017 Need For Speed: Payback
49
71.0
15
21.9
2017 For Honor
38
55.0
11
16.9
2017 Project CARS 2
55
79.0
17
24.4
2017 Forza Motorsport 7
86
123.0
26
37.8
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
50
72.0
66
95.2
2016 Battlefield 1
50
72.0
68
98.3
2016 Overwatch
52
75.0
61
87.8
2016 Dishonored 2
46
66.0
14
20.4
2015 Grand Theft Auto V
31
45.0
48
68.7
2015 Rocket League
77
111.0
23
34.0
2015 Need For Speed
55
79.0
17
24.4
2015 Project CARS
55
79.0
17
24.4
2015 Rainbow Six Siege
56
81.0
66
95.3
2012 Counter-Strike: Global Offensive
198
284.0
61
87.4
2009 League of Legends
110
158.0
33
48.5
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / i7-8700K

Nó là đáng chú ý RTX 2070 SUPER rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2070 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2070 SUPER điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA TITAN Xp / i7-7700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN Xp và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN Xp màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN Xp rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN Xp , 12288 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN Xp điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp Specifications Comparison

Board Design

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Length9 inches 267 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP215 W250 W

Clock Speeds

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Boost Clock1770 MHz1582 MHz
GPU Clock1605 MHz1405 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective1426 MHz 11408 MHz effective

Graphics Card

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 20GeForce 1000
Launch Price499 USD1,199 USD
ProductionReleasedActive
Release DateJul 9th, 2019Apr 6th, 2017

Graphics Features

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
CUDA7.56.1
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.21.2
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.1
Vulkan1.1.1091.1.82

Graphics Processor

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
ArchitectureTuringPascal
Die Size545 mm²471 mm²
GPU NameTU104GP102
GPU VariantTU104-410-A1GP102-450-A1
Process Size12 nm16 nm
Transistors13,600 million11,800 million

Memory

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Bandwidth448.0 GB/s547.6 GB/s
Memory Bus256 bit384 bit
Memory Size8192 MB12288 MB
Memory TypeGDDR6GDDR5X

Render Config

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
ROPs6496
SM Count4030
Shading Units25603840
TMUs160240

Theoretical Performance

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
FP16 (half) performance84,120 GFLOPS (2:1)189.8 GFLOPS (1:64)
FP32 (float) performance9,062 GFLOPS12,150 GFLOPS
FP64 (double) performance283.2 GFLOPS (1:32)379.7 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate113.3 GPixel/s 151.9 GPixel/s
Texture Rate283.2 GTexel/s 379.7 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn