NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
vs
AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Radeon RX 5700
RTX 2070 SUPER RX 5700 Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER AMD Radeon RX 5700
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 8,152,968.1 3504141 (30%)
Năm 2019 2019 0 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 75C 1 (1%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 54.5dB 8.9 (20%)
Đề nghị Power Supply 565W 560W 5 (1%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 132.1 FPS 116.3 FPS 15.8 (12%)
Trung bình 1440p hiệu suất 97.5 FPS 86.4 FPS 11.1 (11%)
Trung bình 4K hiệu suất 58.1 FPS 50.6 FPS 7.5 (13%)
Bộ nhớ 8 GB 8 GB 0 (0%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 88,304.4 ₫ 70,082.8 18221.6 (21%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 119,608.0 ₫ 94,378.2 25229.8 (21%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 200,670.5 ₫ 161,190.5 39480 (20%)
popover.html 84/100 84/100 0 (0%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RX 5700 từ RTX 2070 SUPER để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RX 5700 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Radeon RX 5700
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
125
139.0
118
131.3
2019 Anthem
81
90.0
68
76.6
2019 Far Cry New Dawn
118
132.0
101
112.4
2019 Resident Evil 2
144
160.0
124
138.6
2019 Metro Exodus
63
71.0
55
62.0
2019 World War Z
123
137.0
139
155.4
2019 Gears of War 5
92
102.5
80
89.7
2019 F1 2019
115
128.6
101
112.6
2019 GreedFall
104
115.8
91
101.4
2019 Borderlands 3
73
81.4
64
71.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
140
156.5
123
137.0
2019 Red Dead Redemption 2
54
60.3
47
52.7
2019 Need For Speed: Heat
85
94.7
74
82.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
147
164.0
134
149.1
2018 F1 2018
126
141.0
129
143.9
2018 Far Cry 5
102
114.0
104
116.6
2018 Assassin's Creed Odyssey
63
71.0
56
63.0
2018 Final Fantasy XV
97
108.0
76
85.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
99
110.0
89
99.8
2018 Forza Horizon 4
121
135.0
90
100.8
2018 Fallout 76
138
154.0
134
149.1
2018 Hitman 2
108
120.0
103
115.5
2018 Just Cause 4
92
103.0
80
89.2
2018 Monster Hunter: World
99
111.0
85
95.5
2018 Strange Brigade
148
165.1
130
144.5
2018 Battlefield V
123
137.0
123
137.6
2017 Assassin's Creed Origins
87
97.0
54
60.9
2017 Shadow of War
113
126.0
103
114.5
2017 Total War: Warhammer II
89
99.0
76
85.0
2017 Wolfenstein II
178
198.0
169
188.0
2017 Destiny 2
168
187.0
127
141.8
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
99
110.0
72
80.8
2017 Fortnite Battle Royale
121
135.0
90
100.8
2017 Need For Speed: Payback
127
142.0
111
123.9
2017 For Honor
171
190.0
148
164.9
2017 Project CARS 2
120
134.0
104
116.6
2017 Forza Motorsport 7
146
163.0
127
141.8
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
92
103.0
85
94.5
2016 Battlefield 1
144
161.0
139
155.4
2016 Overwatch
188
209.0
140
156.5
2016 Dishonored 2
88
98.0
76
85.0
2015 Grand Theft Auto V
109
122.0
83
92.4
2015 Rocket League
497
553.0
432
480.9
2015 Need For Speed
137
153.0
120
133.4
2015 Project CARS
132
147.0
115
128.1
2015 Rainbow Six Siege
241
268.0
209
233.1
2012 Counter-Strike: Global Offensive
341
379.0
296
329.7
2009 League of Legends
639
711.0
555
617.4

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Radeon RX 5700
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
83
104.0
79
99.8
2019 Anthem
56
71.0
48
60.9
2019 Far Cry New Dawn
81
102.0
69
87.2
2019 Resident Evil 2
85
107.0
74
93.4
2019 Metro Exodus
44
55.0
38
48.3
2019 World War Z
80
100.0
90
113.4
2019 Gears of War 5
59
74.3
52
65.1
2019 F1 2019
72
91.1
63
79.7
2019 GreedFall
66
83.7
58
73.3
2019 Borderlands 3
45
57.1
40
50.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
90
112.7
78
98.6
2019 Red Dead Redemption 2
39
49.3
34
43.2
2019 Need For Speed: Heat
59
74.3
52
65.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
91
114.0
77
96.6
2018 F1 2018
90
113.0
89
111.3
2018 Far Cry 5
76
95.0
73
92.4
2018 Assassin's Creed Odyssey
42
53.0
37
47.2
2018 Final Fantasy XV
61
77.0
49
62.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
60
76.0
53
67.2
2018 Forza Horizon 4
90
113.0
68
85.0
2018 Fallout 76
94
118.0
85
107.1
2018 Hitman 2
62
78.0
60
75.6
2018 Just Cause 4
60
76.0
52
66.2
2018 Monster Hunter: World
61
77.0
53
67.2
2018 Strange Brigade
92
115.0
80
100.7
2018 Battlefield V
84
105.0
84
105.0
2017 Assassin's Creed Origins
61
77.0
47
58.8
2017 Shadow of War
71
89.0
62
77.7
2017 Total War: Warhammer II
56
71.0
50
63.0
2017 Wolfenstein II
111
139.0
104
130.2
2017 Destiny 2
127
159.0
97
121.8
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
66
83.0
49
62.0
2017 Fortnite Battle Royale
69
87.0
52
65.1
2017 Need For Speed: Payback
82
103.0
71
89.2
2017 For Honor
88
111.0
76
95.5
2017 Project CARS 2
76
95.0
65
81.9
2017 Forza Motorsport 7
117
147.0
102
128.1
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
69
87.0
62
78.7
2016 Battlefield 1
100
125.0
94
118.7
2016 Overwatch
114
143.0
86
108.2
2016 Dishonored 2
67
84.0
58
72.5
2015 Grand Theft Auto V
72
90.0
52
65.1
2015 Rocket League
189
237.0
164
205.8
2015 Need For Speed
94
118.0
82
102.9
2015 Project CARS
89
112.0
78
97.6
2015 Rainbow Six Siege
139
174.0
120
151.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
252
316.0
219
274.1
2009 League of Legends
316
395.0
274
343.4

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
AMD Radeon RX 5700
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
43
62.0
36
52.5
2019 Anthem
27
39.0
23
33.6
2019 Far Cry New Dawn
37
54.0
32
46.2
2019 Resident Evil 2
37
53.0
32
46.2
2019 Metro Exodus
24
35.0
21
30.5
2019 World War Z
40
58.0
45
65.1
2019 Gears of War 5
32
47.0
28
41.1
2019 F1 2019
40
57.9
35
50.7
2019 GreedFall
24
34.4
21
30.1
2019 Borderlands 3
20
29.7
18
26.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
47
67.3
41
58.9
2019 Red Dead Redemption 2
21
31.3
19
27.4
2019 Need For Speed: Heat
32
47.0
28
41.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
42
60.0
29
42.0
2018 F1 2018
51
74.0
47
67.2
2018 Far Cry 5
37
53.0
34
49.3
2018 Assassin's Creed Odyssey
26
38.0
23
33.6
2018 Final Fantasy XV
30
44.0
24
34.6
2018 Shadow of the Tomb Raider
29
42.0
24
34.6
2018 Forza Horizon 4
52
75.0
39
56.7
2018 Fallout 76
45
65.0
41
58.8
2018 Hitman 2
32
46.0
30
44.1
2018 Just Cause 4
27
39.0
24
34.6
2018 Monster Hunter: World
25
37.0
22
32.6
2018 Strange Brigade
43
62.6
38
54.8
2018 Battlefield V
42
60.0
41
58.8
2017 Assassin's Creed Origins
35
50.0
26
37.8
2017 Shadow of War
37
53.0
32
46.2
2017 Total War: Warhammer II
28
40.0
22
32.6
2017 Wolfenstein II
60
86.0
53
76.6
2017 Destiny 2
57
82.0
42
60.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
33
48.0
24
35.7
2017 Fortnite Battle Royale
33
48.0
24
35.7
2017 Need For Speed: Payback
49
71.0
43
62.0
2017 For Honor
38
55.0
33
48.3
2017 Project CARS 2
55
79.0
47
68.3
2017 Forza Motorsport 7
86
123.0
74
107.1
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
50
72.0
45
65.1
2016 Battlefield 1
50
72.0
45
65.1
2016 Overwatch
52
75.0
38
55.7
2016 Dishonored 2
46
66.0
40
57.7
2015 Grand Theft Auto V
31
45.0
24
34.6
2015 Rocket League
77
111.0
67
96.6
2015 Need For Speed
55
79.0
47
68.3
2015 Project CARS
55
79.0
47
68.3
2015 Rainbow Six Siege
56
81.0
49
70.4
2012 Counter-Strike: Global Offensive
198
284.0
172
246.7
2009 League of Legends
110
158.0
96
137.6
RTX 2070 SUPER vs RX 5700 with i7-8700K vs i7-8700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs RX 5700 with i7-8700K vs i7-8700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs RX 5700 with i7-8700K vs i7-8700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / i7-8700K

Nó là đáng chú ý RTX 2070 SUPER rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2070 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2070 SUPER điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

AMD Radeon RX 5700 / i7-8700K

Với một số điều chỉnh RX 5700 , làm cho ý nghĩa nhất cho game thủ với 4k màn hình. Mặc dù nghiêm trọng game thủ khó chơi tại 4k. Nó là đáng chú ý RX 5700 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RX 5700 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2019 in

setupad-728x90.html

RTX 2070 SUPER vs RX 5700 Specifications Comparison

Board Design

RTX 2070 SUPER RX 5700
Length9 inches 267 mm12 inches 305 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x HDMI 3x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP215 W180 W

Clock Speeds

RTX 2070 SUPER RX 5700
Boost Clock1770 MHz1625 MHz
GPU Clock1605 MHz1465 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective 1750 MHz

Graphics Card

RTX 2070 SUPER RX 5700
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 4.0 x16
GenerationGeForce 20Navi
Launch Price499 USD349 USD
ProductionReleasedUnreleased
Release DateJul 9th, 2019Jul 7th, 2019

Graphics Features

RTX 2070 SUPER RX 5700
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.22
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.4
Vulkan1.1.1091.1.108

Graphics Processor

RTX 2070 SUPER RX 5700
ArchitectureTuringRDNA 1.0
Die Size545 mm²251 mm²
GPU NameTU104Navi 10
GPU VariantTU104-410-A1Navi 10 PRO
Process Size12 nm7 nm
Transistors13,600 million10,300 million

Memory

RTX 2070 SUPER RX 5700
Bandwidth448.0 GB/s448.0 GB/s
Memory Bus256 bit256 bit
Memory Size8192 MB8192 MB
Memory TypeGDDR6GDDR6

Render Config

RTX 2070 SUPER RX 5700
ROPs6464
Shading Units25602304
TMUs160144

Theoretical Performance

RTX 2070 SUPER RX 5700
FP16 (half) performance84,120 GFLOPS (2:1)14,980 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance9,062 GFLOPS7,488 GFLOPS
FP64 (double) performance283.2 GFLOPS (1:32)468.0 GFLOPS (1:16)
Pixel Rate113.3 GPixel/s 104.0 GPixel/s
Texture Rate283.2 GTexel/s 234.0 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn