NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
vs
NVIDIA TITAN Xp

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
RTX 2060 SUPER TITAN Xp Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA TITAN Xp
Giá ₫ 9,344,376.0 ₫ 28,009,767.1 18665391.1 (200%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 72C 82C 10 (14%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 50dB 4.4 (10%)
Đề nghị Power Supply 500W 600W 100 (20%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 118.5 FPS 130.3 FPS 11.8 (10%)
Trung bình 1440p hiệu suất 84.8 FPS 97.5 FPS 12.7 (15%)
Trung bình 4K hiệu suất 50.3 FPS 59.5 FPS 9.2 (18%)
Bộ nhớ 8 GB 12 GB 4 (50%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 78,960.0 ₫ 214,920.6 135960.6 (172%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 110,263.6 ₫ 287,339.6 177076 (161%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 185,719.5 ₫ 470,722.9 285003.4 (153%)
popover.html 82/100 62/100 20 (24%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RTX 2060 SUPER từ TITAN Xp để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2060 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
110
123.0
145
162.1
2019 Anthem
67
75.0
94
104.5
2019 Far Cry New Dawn
99
110.0
137
153.2
2019 Resident Evil 2
123
137.0
170
189.0
2019 Metro Exodus
54
61.0
75
84.3
2019 World War Z
106
118.0
144
160.8
2019 Gears of War 5
80
89.4
90
100.9
2019 F1 2019
100
112.2
113
126.6
2019 GreedFall
90
101.0
102
114.0
2019 Borderlands 3
63
71.0
72
80.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
122
136.5
138
154.0
2019 Red Dead Redemption 2
47
52.6
53
59.3
2019 Need For Speed: Heat
74
82.6
83
93.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
126
141.0
182
202.8
2018 Assassin's Creed Odyssey
54
60.0
79
88.1
2018 Final Fantasy XV
84
94.0
123
136.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
84
94.0
123
136.9
2018 Forza Horizon 4
108
121.0
144
160.1
2018 Fallout 76
131
146.0
160
178.2
2018 Hitman 2
102
114.0
125
139.4
2018 Just Cause 4
81
91.0
28
31.6
2018 Monster Hunter: World
88
98.0
30
34.0
2018 Strange Brigade
129
144.0
146
162.5
2018 Battlefield V
108
120.0
153
170.5
2017 Assassin's Creed Origins
76
85.0
107
119.7
2017 Destiny 2
145
162.0
207
230.4
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
90
100.0
117
130.2
2017 Fortnite Battle Royale
108
121.0
144
160.4
2017 Need For Speed: Payback
121
135.0
39
43.7
2017 For Honor
151
168.0
52
58.2
2017 Project CARS 2
107
119.0
37
41.4
2017 Forza Motorsport 7
130
145.0
45
50.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
83
93.0
110
122.9
2016 Battlefield 1
133
148.0
167
186.3
2016 Overwatch
169
188.0
223
248.2
2016 Dishonored 2
78
87.0
27
30.1
2015 Grand Theft Auto V
99
110.0
137
152.7
2015 Rocket League
472
525.0
152
169.9
2015 Need For Speed
130
145.0
42
47.0
2015 Project CARS
117
130.0
40
45.3
2015 Rainbow Six Siege
207
231.0
286
318.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
324
360.0
104
116.4
2009 League of Legends
606
674.0
196
218.4

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
73
92.0
96
120.7
2019 Anthem
48
60.0
66
83.0
2019 Far Cry New Dawn
68
86.0
95
119.0
2019 Resident Evil 2
73
92.0
101
127.3
2019 Metro Exodus
38
48.0
52
65.4
2019 World War Z
68
86.0
93
117.4
2019 Gears of War 5
51
64.8
58
73.2
2019 F1 2019
63
79.4
71
89.6
2019 GreedFall
58
73.0
65
82.4
2019 Borderlands 3
39
49.8
44
56.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
78
98.3
88
110.9
2019 Red Dead Redemption 2
34
43.0
38
48.5
2019 Need For Speed: Heat
51
64.8
58
73.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
71
89.0
112
140.4
2018 Assassin's Creed Odyssey
36
46.0
52
65.6
2018 Final Fantasy XV
52
65.0
78
98.3
2018 Shadow of the Tomb Raider
48
61.0
77
96.8
2018 Forza Horizon 4
80
100.0
107
134.7
2018 Fallout 76
78
98.0
120
150.8
2018 Hitman 2
58
73.0
72
90.9
2018 Just Cause 4
52
66.0
18
23.3
2018 Monster Hunter: World
53
67.0
19
23.8
2018 Strange Brigade
80
100.3
90
113.2
2018 Battlefield V
73
92.0
105
131.3
2017 Assassin's Creed Origins
52
65.0
76
95.5
2017 Destiny 2
108
135.0
158
198.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
58
73.0
79
98.9
2017 Fortnite Battle Royale
61
77.0
83
104.0
2017 Need For Speed: Payback
76
95.0
25
31.6
2017 For Honor
76
96.0
27
34.0
2017 Project CARS 2
65
82.0
23
29.1
2017 Forza Motorsport 7
101
127.0
36
45.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
59
74.0
85
106.6
2016 Battlefield 1
84
105.0
125
156.7
2016 Overwatch
100
126.0
137
171.8
2016 Dishonored 2
58
73.0
20
25.8
2015 Grand Theft Auto V
59
74.0
92
115.3
2015 Rocket League
175
219.0
58
72.9
2015 Need For Speed
88
110.0
29
36.3
2015 Project CARS
77
97.0
27
34.4
2015 Rainbow Six Siege
120
150.0
164
205.9
2012 Counter-Strike: Global Offensive
233
292.0
77
97.0
2009 League of Legends
292
366.0
97
121.4

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
36
52.0
50
72.0
2019 Anthem
22
32.0
31
44.9
2019 Far Cry New Dawn
31
45.0
44
63.0
2019 Resident Evil 2
32
46.0
43
62.6
2019 Metro Exodus
21
30.0
28
41.2
2019 World War Z
35
50.0
47
67.5
2019 Gears of War 5
28
40.9
32
46.2
2019 F1 2019
35
50.5
39
57.0
2019 GreedFall
21
30.0
23
33.9
2019 Borderlands 3
18
25.9
20
29.3
2019 Call of Duty Modern Warfare
41
58.7
46
66.2
2019 Red Dead Redemption 2
19
27.3
21
30.8
2019 Need For Speed: Heat
28
40.9
32
46.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
30
44.0
52
74.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
22
32.0
32
46.0
2018 Final Fantasy XV
26
38.0
38
54.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
23
33.0
37
52.9
2018 Forza Horizon 4
46
66.0
62
88.6
2018 Fallout 76
37
54.0
58
83.1
2018 Hitman 2
30
43.0
37
52.9
2018 Just Cause 4
23
34.0
8
12.2
2018 Monster Hunter: World
22
32.0
7
11.3
2018 Strange Brigade
38
54.6
43
61.6
2018 Battlefield V
35
51.0
54
77.3
2017 Ghost Recon Wildlands
28
41.0
45
65.1
2017 Assassin's Creed Origins
28
41.0
42
61.0
2017 Destiny 2
48
69.0
69
98.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
30
43.0
39
56.5
2017 Fortnite Battle Royale
29
42.0
39
56.5
2017 Need For Speed: Payback
46
66.0
15
21.9
2017 For Honor
33
48.0
11
16.9
2017 Project CARS 2
48
69.0
17
24.4
2017 Forza Motorsport 7
74
107.0
26
37.8
2016 Deus Ex: Mankind Divided
20
29.0
33
48.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
43
62.0
66
95.2
2016 Doom
46
67.0
77
110.9
2016 Total War: Warhammer
33
48.0
57
82.1
2016 Battlefield 1
40
58.0
68
98.3
2016 Overwatch
46
66.0
61
87.8
2016 Dishonored 2
40
58.0
14
20.4
2015 Grand Theft Auto V
26
38.0
48
68.7
2015 Rocket League
71
102.0
23
34.0
2015 Need For Speed
51
73.0
17
24.4
2015 Project CARS
48
69.0
17
24.4
2015 Rainbow Six Siege
48
69.0
66
95.3
2012 Counter-Strike: Global Offensive
184
263.0
61
87.4
2009 League of Legends
102
146.0
33
48.5
RTX 2060 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 2060 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 2060 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / i7-8700K

Với một số điều chỉnh RTX 2060 SUPER , làm cho ý nghĩa nhất cho game thủ với 4k màn hình. Mặc dù nghiêm trọng game thủ khó chơi tại 4k. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2060 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2019 in

adsense-leader.html

NVIDIA TITAN Xp / i7-7700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN Xp và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN Xp màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN Xp rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN Xp , 12288 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN Xp điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

RTX 2060 SUPER vs TITAN Xp Specifications Comparison

Board Design

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
Length9 inches 229 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP160 W250 W

Clock Speeds

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
Boost Clock1650 MHz1582 MHz
GPU Clock1470 MHz1405 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective1426 MHz 11408 MHz effective

Graphics Card

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 20GeForce 1000
ProductionReleasedActive
Release DateJul 9, 2019Apr 6th, 2017

Graphics Features

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
CUDA7.56.1
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.21.2
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.1
Vulkan1.1.1091.1.82

Graphics Processor

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
ArchitectureTuringPascal
Die Size445 mm2471 mm²
GPU NameTU106GP102
Process Size12 nm16 nm
Transistors10,800 million11,800 million

Memory

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
Bandwidth448.0 GB/s547.6 GB/s
Memory Bus256 bit384 bit
Memory Size8192 MB12288 MB
Memory TypeGDDR6GDDR5X

Render Config

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
ROPs6496
SM Count3430
Shading Units21763840
TMUs136240

Theoretical Performance

RTX 2060 SUPER TITAN Xp
FP16 (half) performance14,360 GFLOPS (2:1)189.8 GFLOPS (1:64)
FP32 (float) performance7,181 GFLOPS12,150 GFLOPS
FP64 (double) performance224.4 GFLOPS (1:32)379.7 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate105.6 GPixel/s151.9 GPixel/s
Texture Rate224.4 GTexel/s379.7 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn