RX 5700 XT So với TITAN Xp - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.6 FPS
1080p
160.8 FPS
1440p
123.7 FPS
1440p
117.4 FPS
2160p
70.9 FPS
2160p
67.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
204.6 FPS
1080p
195.8 FPS
1440p
142.7 FPS
1440p
136.4 FPS
2160p
79.9 FPS
2160p
76.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.6 FPS
1080p
216.8 FPS
1440p
169.7 FPS
1440p
163.4 FPS
2160p
95.9 FPS
2160p
92.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
271.6 FPS
1080p
262.8 FPS
1440p
228.7 FPS
1440p
222.4 FPS
2160p
141.9 FPS
2160p
138.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn