RX 5700 So với RTX 2060 - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.4 FPS
1080p
115.0 FPS
1440p
113.4 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
65.1 FPS
2160p
48.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.4 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
132.4 FPS
1440p
103.0 FPS
2160p
74.1 FPS
2160p
57.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.4 FPS
1080p
171.0 FPS
1440p
159.4 FPS
1440p
130.0 FPS
2160p
90.1 FPS
2160p
73.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
257.4 FPS
1080p
217.0 FPS
1440p
218.4 FPS
1440p
189.0 FPS
2160p
136.1 FPS
2160p
119.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn